Lärarförbundet
Bli medlem

Sök anslag till lokala projekt

Lärarförbundets lokalavdelningar kan söka medel för informationsprojekt i Sverige och för lokala fackliga utvecklingsprojekt

Vill ni starta ett informationsprojekt för medlemmar i er lokalavdelning eller fortsätta med den verksamhet som redan pågår?

Informationsprojekt kan vara Café Världen med information och samtal kring olika teman, utbildning i Fairtrade, studiecirklar, föreläsningar eller filmkvällar.

Exempel på vad andra avdelningar gjort finns beskrivet på Globala mötesplatsen, vår mötesplats för globala perspektiv och internationell verksamhet.

Lärarförbundet lokalavdelningar har två möjligheter att söka medel för informationsprojekt. Dels från centrala kansliet, se bifogade riktlinjer eller från Union to Union..

Där finns också riktlinjer och en handbok för informationsprojekt i Sverige.

Lärarförbundet ger även stöd till lokalavdelningar för att genomföra era egna utvecklingsprojekt i samverkan med lokalavdelningar i utvecklingsländer.

Det är viktigt att ni undersöker att organisationen är medlem i Education International innan samarbetet startar, vilket är ett av villkoren för att söka bidrag från Lärarförbundet.

Inriktniningen är att bidra till att stärka den fackliga verksamheten hos våra systerorganisationer.

Ett exempel är samarbetet mellan Skellefteå lokalavdelning och den lokala organisationen i Entebbe, Uganda.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här