Lärarförbundet
Bli medlem

Sofia Nelson blockflöjtslärare på Malmö Kulturskola

Som lärare i kulturskolan drivs läraren Sofia Nelson av att få följa elever från det att de är nya i skolan tills att de tar studenten. Det är också något som är ganska unikt för lärare i kulturskolan.

Sofia Nelson arbetar som blockflöjtslärare på Malmö Kulturskola. Hon är också ombud för Lärarförbundet. Hon beskriver sin arbetsplats som en växande verksamhet vilket är en spännande och utmanande utveckling. Hon upplever att kulturskolan präglas av en professionalism där hon själv utvecklas av att få arbeta med kollegor som är riktigt bra på sitt konstnärliga ämne och så bra pedagoger. Hon har dessutom möjlighet att styra en hel del när det gäller vad hon vill göra med sina elever:

- Jag får själv avgöra vilka undervisningsmetoder jag vill använda och har utrymme att skapa olika kreativa projekt. En utmaning idag är dock att få eleverna att inse att de snabba resultaten kommer i andra hand – att lära sig ett hantverk tar tid!

Sofias arbetstider varierar över veckan. Undervisningen sker i huvudsak under eftermiddag/kväll och all övrig tid schemaläggs innan undervisningen. Varje vecka har lärarna viss arbetsplatsförlagd tid inne på kulturskolan. Då ska man vara på plats och inte undervisa utan istället vara tillgänglig för möten och samarbeten. De arbetar även några lovdagar per läsår, med befintliga elever eller för att nå nya elever. Föreställningar och projekt kan ibland förläggas på kvällar och helger. En utmaning för Sofia så väl som för många andra kulturskollärare är att administrativa uppgifter tar tid från kärnuppdraget:

- Det administrativa arbetet tar tyvärr ofta ganska mycket tid. Jag vill ha mer tid till reflektion och utvärdering och lägga mindre tid på administration.

Om Sofia fick de bästa förutsättningarna för sitt arbete skulle hon vilja arbeta ännu mer med både bredd och spets än vad som är möjligt idag:

- Om vi hade obegränsat med resurser så skulle vi ha möjligheter att ta tillvara båda perspektiven och skapa förutsättningar för varje elevs eget lärande. Vi skulle ha möjlighet och tid att ge varje elev just den undervisning som passar individen, på alla nivåer. Kvalitet och kvantitet ska inte stå emot varandra, förutsättningar ska finnas för båda delar.

Hon önskar också bättre organisatoriska förutsättningar. Hon skulle önska att hon hade större möjlighet att påverka sina arbetstider och sitt schema så att hon skulle kunna undervisa mer under dagtid

- Sen finns ju också aspekten att få vara på samma ställe och undervisa hela veckan, att ha sitt eget arbetsrum där all undervisning sker, under förutsättning att alla elever skulle kunna komma dit. 

Fick hon önska skulle hon vilja att politikerna satsade mer på att synliggöra kulturskolans viktiga funktion:

- Vi hör ofta att kulturskolan är viktig för barn och unga, inte minst nu under pandemin. Först och främst borde kulturskolan vara lagstadgad. Kulturskolan ska vara ännu mer tillgänglig för alla. För att uppnå det behövs bättre förutsättningar, fler anställda, ändamålsenliga lokaler, möjlighet att undervisa i nära anslutning till elevernas skoldag. Det finns en stor kompetens bland lärarna på kulturskolan. Ge yrket en högre status genom att låta kulturskolans lärare följa med i samma löneutveckling som andra lärare. Öppna upp för ännu mer samarbete mellan skolan och kulturskolan. Det skulle gynna både elever, lärare, skolan och kulturskolan. Men kulturskolan måste också kunna stå för sig själv. Kulturen har ett egenvärde och kulturskolans existens ska inte enbart behöver motiveras i syfte att t.ex. uppnå bättre resultat i skolan. 

För Sofia är det en självklarhet att vara fackligt ansluten i ett förbund som står för och arbetar för en stark kulturskola som fyller en viktig funktion både inom utbildning och kultur. Det är ett sätt att komma åt alla de utmaningar som kulturskolan står inför:

- I Lärarförbundet kan vi tillsammans ha inflytande över vår arbetsplats, dess villkor och strukturer. 

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar