Lärarförbundet
Bli medlem

Snart kommer den årliga medlemsenkäten

Nu kommer snart en möjlighet för skolledarmedlemmar att ge sin bild av sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor. Lärarförbundet skickar ut enkät med frågor kring arbetsvillkor och arbetsmiljö där svaren ligger till grund för det fortsatta arbetet. Passa på att göra din röst hörd!

Lärarförbundet Skolledare strävar ständigt efter att de enskilda medlemmarna får ge sin bild av yrket och att dessa bilder ligger till grund för hur organisationen agerar och kommunicerar utåt. Det ska därför finnas många vägar in till Lärarförbundet Skolledare. På senare tid har det exempelvis blivit närmare till ett ombud för de flesta. Idag befinner sig omkring 85 procent av skolledarmedlemmarna i en avdelning där det finns skolledarombud.

Nu kommer ännu en möjlighet för skolledarmedlemmar att ge sin bild av arbetsmiljö och arbetsvillkor. Snart, någon vecka in i september, rullar Lärarförbundet Skolledare ut en enkät till samtliga medlemmar. En sådan enkät kommer att återkomma årligen.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare, får frågan om det verkligen behövs ytterligare en enkät. Det är ju inte sällsynt med enkäter idag.

- Ja det behövs och därför har Lärarförbundet Skolledare fattat beslut om detta. Vi behöver komplettera med uppgifter och enskilda berättelser från många av våra medlemmar. Samlade data är en viktig ingrediens för att kunna beskriva skolledares arbetsmiljö för allmänhet och arbetsgivare. En enkät ger dessutom Lärarförbundet Skolledares förtroendevalda värdefull vägledning i det fortsatta arbetet.

Vad blir då ditt budskap till den skolledare som snart får en enkät från Lärarförbundet i sin mailbox?

- Fyll i enkäten! Vi behöver din bild av skolledarjobbet och dina upplevelser. Dina data blir till hjälp för dig och för förbundet.

  • Skapad 2019-08-30
Frågor & Svar