Lärarförbundet
Bli medlem
Driftinformation: Just nu är det driftstörningar på lararforbundet.se

Skyldighet att vikariera och jobba övertid

Om arbetsgivaren beordrar dig att arbeta övertid, är du normalt tvungen att göra det. Men du ska ha särskild ersättning för det.

Arbetstiden ska följa arbetstidsavtalet. Alla arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att lärare inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa.

Lärarna bör därför själva vara med och bestämma hur man ska lösa vikariefrågan. Det är också viktigt att ha fasta rutiner för hur frågan ska hanteras när behoven uppkommer.

Kom överens med chefen

Din arbetsgivare förfogar över din reglerade arbetstid. Du kan alltså inte neka till att vikariera om din arbetsgivare beordrar dig. Däremot behöver ni komma överens om vad som händer med det arbete du skulle ha utfört under tiden du vikarierar. Utgångspunkten är att de uppdrag du har inför året tar hela din ordinarie arbetstid i anspråk - inte mer, inte mindre! Om inte vikariatet är en del av dina planerade arbetsuppgifter, om inte andra arbetsuppgifter tas bort och om du inte bedömer att du ändå hinner utföra dina uppdrag på ordinarie arbetstid är det dags att diskutera övertid.

Om din arbetsgivare beordrar dig att arbeta övertid (tid utöver ditt ordinarie arbetstidsschema) är du skyldig att göra det. Du ska ha särskild ersättning för det, enligt avtal.

Var tydlig om du inte hinner

Vad kan du göra om din arbetsgivare beordrar dig att utföra arbete som inte ryms inom arbetstiden, utan övertidsersättning? Prioritera dina arbetsuppgifter, håll arbetstiden (det vill säga följ ditt ordinarie arbetstidsschema) och var tydlig mot din arbetsgivare om vad du inte hunnit med. Du har ingen skyldighet att arbeta mer tid än lag och avtal reglerar! Det är huvudmannens (arbetsgivarens ) ansvar att se till att förutsättningarna gör det möjligt att ha en god verksamhet.

Övertid ska vara överenskommet

Övertid ska - utom i undantagsfall - vara beordrad i förväg. Oavsett om din chef tar beslutet ensam, i samråd med dig eller på något annat sätt är det viktigt att du och din chef är överens om att det är fråga om övertid som ska ersättas!

Kontakta Lärarförbundet

Om din arbetsgivare inte följer lag och avtal om arbetstid och övertidsersättning eller om du är osäker på vad som gäller, kolla med ditt ombud eller din avdelning.

Kommentarer:

Robban
Robban Nilsson

Texten är allmänt formulerad utifrån olika lagar, avtal och praxis. Det finns inte en eller två texter att hänvisa till. Behöver du fördjupning, kanske utifrån en konkret situation, är du välkommen att kontakta Lärarförbundet Kontakt.

  • Skapad 2019-12-11 15:28
Anonym
Anonym

Hej!
Jag tycker att ni ska ange källa till texterna ifall man behöver leta vidare.

  • Skapad 2019-12-11 12:57

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här