Lärarförbundet
Bli medlem

Skyddsombudsutbildning, Lärarförbundets kompletterande

Denna kurs är Lärarförbundets introduktion i arbetsmiljöarbetet i den egna avdelningen. Den utgör tillsammans med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning (Prevent om du har privat arbetsgivare) den grund som du behöver för ditt uppdrag som skyddsombud

Skyddsombudens utbildning är till för dig som är nytt skyddsombud eller arbetsplatsombud. Kursen omfattar en dag och anordnas och leds av ansvariga i avdelningsstyrelsen. Det är en fördel om du som ombud först gått den grundläggande ombudsutbildningen.

Innehållet är till stor del lokalt och dagens syfte är att du ska veta vilka vägar och vilket stöd som finns i avdelningen och i Lärarförbundet i stort.

Innan du som ombud deltar i utbildningsdagen ska du ha genomfört Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Den ger dig de rättsliga grunder du behöver i ditt uppdrag samt arbetsuppgifter och diskussioner som ska leda till praktiskt arbetsmiljöarbete. Rekommendationen från parterna är att den utbildningen ska genomföras partsgemensamt dvs. av skyddsombud och chefer gemensamt.


Kontaktperson:
Bittan Jansson

Hitta aktuella kurstillfällen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här