Lärarförbundet
Bli medlem

Skrivelse till regeringen: vidta åtgärder i skolan nu!

Lärarförbundet har skickat en skrivelse till regeringen där vi kräver att åtgärder måste vidtas nu - den oerhörda arbetsbelastningen för lärare måste minskas. Staten behöver markera mot arbetsgivarna att de måste ta sitt arbetsmiljöansvar. Det håller inte att köra slut på de friska lärare som finns.

Skolan, fritidshemmet och förskolan har varit i full gång under hela covidpandemin. Lärare har gjort storartade insatser och bedrivit undervisning i en mycket pressad situation. Redan i oktober angav 78 procent av lärarna att de hade en mycket hög arbetsbelastning. Sedan dess har situationen i skolan blivit än mer ansträngd. Lärare tvingas rycka in och vikariera för sjuka kollegor. Lärare får utföra städuppgifter när extra städpersonal inte tas in samtidigt som riktlinjerna som ska bidra till att minska smittan kräver att extra städning utförs. Lärare förväntas begränsa både smittspridningen och samtidigt ta ansvar för undervisningen, som om allt var som vanligt. Kraven på skolan kan inte vara desamma under pandemin.

Pandemin får konsekvenser för vad som är möjligt att göra och inte. Extra personal måste tillskjutas för att lärare ska kunna vara lärare och inte smittskyddsvakter. Vikarier måste självklart tas in när lärare är förhindrade att undervisa, det görs i alldeles för liten utsträckning idag. Staten behöver markera mot arbetsgivarna att de måste ta sitt arbetsmiljöansvar. Det håller inte att köra slut på de friska lärare som finns genom att lägga på dem all extra undervisning som följer när kollegorna är sjuka. Under pandemin måste lärares kärnuppdrag, undervisningen, prioriteras och kraven på vad som ska åstadkommas måste minska. Det går inte att låtsas att det som skolan normalt genomför ska kunna genomföras i alla dess delar under en pandemi.

Läs skrivelsen i sin helhet här!

Vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand har även skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle om detta. Här kan ni läsa den!

  • Skapad 2020-11-30
Frågor & Svar