Lärarförbundet
Bli medlem

Skrivelse till Gustav Fridolin om brister i legitimationsreformen

De behövs fortfarande betydande insatser för att möta den allvarliga bristen på legitimerade och behöriga lärare, skriver Johanna Jaara Åstrand till Gustav Fridolin.

De behövs fortfarande betydande insatser för att möta den allvarliga bristen på legitimerade och behöriga lärare, skriver Johanna Jaara Åstrand till Gustav Fridolin.

Lärarförbundet vill i en skrivelse uppmärksamma regeringen på några av de brister som kvarstår i legitimationsreformens utformning.

Under de dryga fyra år som gått sen legitimationen infördes har flera brister rättats till och förutsättningarna för att reformen ska kunna fungera är idag bättre. De behövs dock fortfarande betydande insatser för att möta den allvarliga bristen på legitimerade och behöriga lärare och förskollärare.

Det skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin.

I skrivelsen ger Lärarförbundet några kortfattade exempel på situationer och frågeställningar som borde föranleda justeringar i regelverket eller andra insatser. Vi ser gärna en fortsatt kommunikation med utbildningsdepartementet kring dessa och andra frågor kopplade till lärar- och förskollärarlegitimation.

  • Skapad 2015-12-17
Frågor & Svar