Lärarförbundet
Bli medlem

Skrivelse om lärarassistenter och andra stödfunktioner

​För att renodla lärares arbetsuppgifter så att lärare kan fokusera på undervisning behövs stöd från en rad olika yrkesgrupper, till exempel lärarassistenter. Lärarförbundet kräver nu av regeringen att de ser över behovet av stödfunktioner för att minska lärares arbetsbelastning.

Inom ramen för regeringens initiativ ”Nationell samling för läraryrket” har Lärarförbundet tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och Lärarnas Riksförbund under Almedalsveckan 2016 skickat in förslag till regeringen för att minska lärares arbetsbelastning. Förslagen är ett förtydligande av hur administrativa arbetsuppgifter kan genomföras av andra stödfunktioner. En fråga Lärarförbundet arbetat för sen tidigare.

För att ge lärare möjlighet att fokusera på lärares kärnuppdrag, undervisningen, behöver både skolans huvudmän och staten se över hur man undviker administrativa krav som inte stärker undervisningen.

Andra personalgrupper kan avlasta

På en del håll behöver främst befintliga yrkeskategorier stärkas, på andra håll kan det handla om att anställa personer för att fylla nya funktioner. Stöd kan behövas inom områden där lärare idag utför arbetsuppgifter som andra personalgrupper kan göra för att avlasta lärarna. De funktioner som ska användas ska alltid utgå från den enskilda arbetsplatsens förutsättningar och behov.

Det kan handla om

  • administrativt stöd för lärarens planering
  • uppföljning av undervisningen
  • information om skolan
  • administration kring utflykter
  • schemabrytande aktiviteter
  • olika praktiska uppgifter i samband med måltider
  • vila (på förskolan)
  • prov (övriga skolformer)
  • inköp.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har också tillsammans överlämnat ytterligare en skrivelse till regeringen med fler exempel på olika arbetsuppgifter som administrativa funktioner på skolan kan ansvara för. Se bifogade pfd-filer.

  • Skapad 2016-07-08
Frågor & Svar