Lärarförbundet
Bli medlem

Skolverkets nationella IT-strategi är ett viktigt steg

Lärarförbundet har länge efterfrågat den nationella IT-strategi som Skolverket nu presenterar.

Lärarförbundet har länge efterfrågat den nationella IT-strategi som Skolverket nu presenterar.

Skolverket släpper på uppdrag av regeringen ett förslag på en nationell IT-strategi för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras och har länge efterfrågats av Lärarförbundet.

– Den är ett viktigt steg, men behoven på skolorna är mycket stora. Det säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande i en kommentar till Skolverkets förslag till nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet som presenterades idag.

Förslaget till regeringen består av två delar. En strategi för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan lämnades till regeringen den 4 april 2016. En motsvarande strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna lämnades den 28 april 2016. Strategin kommer att gälla 2017–2022 om regeringen fattar beslut om den.

IT-strategin har efterfrågats länge

Lärarförbundet har länge påtalat behovet av nationell IT-strategi och det är bra att det nu kommer på plats. Man kan tycka att ett av världens mest digitaliserade länder också skulle vara digitaliserad inom skolväsendet. Men många lärare saknar fortfarande något så grundläggande som ett eget digitalt verktyg och support, självklarheter inom de flesta andra yrken.

Idag är skillnaderna stora i barns och ungdomars tillgång till digital utrustning i hemmiljön.

Ett steg för likvärdig skola

Skolan har i uppdrag att kompensera för just denna typ av skillnader och därför är det bra att Skolverket nu lyfter fram likvärdigheten som ett centralt mål för IT-strategin. Som en del i att stärka likvärdigheten och utveckla undervisningen måste även lärarna få möjlighet att kontinuerligt utveckla sin IT-kompetens och sin IT-baserade pedagogik.

Johanna Jaara Åstrand känner oro för att strategin ska fastna på pappret.

– Digitaliseringen av skolan har haltat och det krävs nu av staten och skolornas huvudmän att de verkligen tar ansvar för att genomföra strategin.

  • Skapad 2016-04-05
Frågor & Svar