Lärarförbundet
Bli medlem

Skolverket vill ha din hjälp

Nu kan du som är lärare och skolledare tycka till om Skolverkets riktlinjer till nya kurs- och ämnesplaner.

Skolverket vill revidera kurs- och ämnesplanerna och nu vänder de sig till lärarprofessionen för råd. Du som är lärare eller skolledare har därför chans att lämna synpunkter på Skolverkets förslag på riktlinjer för revidering genom att svara på frågor i en enkät.

Innan du svarar på frågorna är det viktigt att du har läst förslagen på riktlinjer med tillhörande exempel som illustrerar hur ändringarna kan se ut. Du hittar listan på förslag och exempel här.

Sista dag att lämna synpunkter är den 27 januari.

Skolverket vill göra detta arbete för att syfte och centralt innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning och för att kunskapskraven ska bli ett bättre stöd för betygssättning. De menar att revideringen ska stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen och skapa förutsättningar för mer rättvisande och likvärdiga betyg.

Lärare ska få bättre verktyg att undervisa och sätta betyg helt enkelt.

Grundläggande strukturen behålls

Under 2019 tar Skolverket fram förslag på reviderade kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan och för vissa ämnesplaner på gymnasial nivå. Överlag handlar det om justeringar och den grundläggande strukturen i kurs- och ämnesplanerna behålls.

De reviderade kurs- och ämnesplanerna planeras att träda i kraft till höstterminen 2020, förutsatt att regeringen fattar beslut om ändringarna i kurs- och ämnesplaner.

Skolverket föreslår bland annat att betona faktakunskaper mer, att anpassa det centrala innehållet och förbättra kunskapskraven.

  • Skapad 2019-01-10
Frågor & Svar