Lärarförbundet
Bli medlem

#Skolvåren samlar beslutsfattare och skolutvecklare

Under tisdagen och onsdagen den 18-19 juni 2013 pågick mötet #Skolvåren i Varberg. #Skolvåren är ett ideellt lärarinitiativ, med mål att skapa plattform för möte mellan alla som vill skolutveckla och beslutsfattarna. Lärarkanalen träffade bland andra Therese Linnér, en av tre initiativtagare.

#Skolvåren vill lyfta de övergripande frågorna som “Vad är skolan till för?” och “Vilken kunskapssyn har vi?”. Detta gör deltagarna både på sociala medier men även på olika fysiska möten runt om i landet, så kallade afk-möten (away from keyboard).

Under tisdagen och onsdagen ägde det första afk-mötet rum, i Varberg.

-Mina förväntningar är att det förs en diskussion och att vi hittar en väg vidare för att lyfta skolan till ett hållbart lärande, säger Therese Linnér till Lärarkanalen.

Utöver den obligatoriska träffen som hålls i juni i Varberg varje år kommer #Skolvåren åka på turné i landet och skapa tillfällen för fysiska träffar där engagerade personer i initiativet vill vara med och driva konceptet vidare.

Webb-tv: Therese Linnér om #Skolvåren som initiativ och mötesplats

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här