Lärarförbundet
Bli medlem

Skolresultaten sjönk långt innan kommunaliseringen

Kunskapsresultaten i skolan började sjunka långt innan kommunaliseringen, det fria skolvalet och införande av friskolor. Det visar en rapport, från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, som Lärarförbundet välkomnar

Lärarförbundet välkomnar IFAU:s rapport, som bekräftar vår bild av att det finns fler än en orsak till att resultaten sjunker och att lärarnas status försämrats.

– Det är dags att sluta leta efter en enskilt anledning och i stället sikta framåt och ta tag i de utmaningar som finns, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstand till Dagens Samhälle.

För att öka läraryrkets attraktivitet och motverka den nationella lärarkrisen krävs ett brett samarbete mellan stat, kommun och fristående skolor.

– Vi befinner oss lite i ett vakuum men vi ser ingen anledning till att partierna skulle prioritera ned satsningar på skolan och höjda lärarlöner, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vid kommunaliseringen fanns inte Lärarförbundet, som bildades 1991. Lärarförbundet är öppet för att det finns flera olika huvudmän för skolan. Det viktiga är inte vem som är huvudman - det viktiga är att undervisningen håller hög kvalitet.

Du hittar hela rapporten på IFAU:s webbplats.


  • Skapad 2014-12-15
Frågor & Svar