Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledarombudsmannen har ordet

När inte Björn Hareland, vår skolledarombudsman är ute på resande fot ser vi honom i Lärarnas hus i Stockholm. Vi fångade honom i stunden och ställde några frågor kring arbetstid och kompensation. Här hjälper han oss att reda ut begreppen.

Vad gäller för en skolledare som jobbat full arbetsvecka och dessutom deltagit i föräldramöten på kvällar?

- Det låter som en enkel fråga, men här finns flera alternativa svar. Till att börja med måste du känna till vad du har för avtal som reglerar frågan. För skolledare är det vanligaste alternativet att de inte har rätt till ersättning för övertid, också kallad avlöst rätt till övertidsersättning. Dock finns det andra alternativ, exempelvis att arbetsgivaren infört ett flextidsavtal. Ytterligheten oreglerad arbetstid däremot, ska inte förekomma överhuvudtaget för skolledare med något enstaka undantag för någon förvaltningschef/VD i en större kommun/företag.

Om vi utgår ifrån det vanligaste alternativet att jag inte har rätt till ersättning för övertid. Hur vet jag att jag inte har det?

- Det står i ditt anställningsavtal eller så står det i ett lokalt kollektivavtal vad som gäller för dig och din arbetstid. Finns det ett sådant lokalt avtal så innehåller det förmodligen också fler instruktioner kring hur din arbetstid ska hanteras, vilket oftast är bra, exempelvis att målet är att ingen ska jobba mer än 40 timmar per vecka.

Låt säga att jag har ett anställningsavtal enligt vilket jag inte har rätt till ersättning för övertid. Jag har jobbat 48 timmar förra veckan. Vad gör jag nu?

- Enligt min erfarenhet vill din chef oftast att du sköter detta själv och kanske jobbar 32 timmar nästa vecka istället, om arbetet så tillåter. Jag menar dock att det inte är så enkelt. Arbetstidslagen utgår från att arbete över 40 timmar en vecka är en avvikelse från ordinarie arbetstid. Det är övertid och även om du inte får pengar för den ska den fortfarande vara av tillfällig natur och överenskommas i förväg. Den ska också registreras av din närmaste chef, så att det upptäcks om avvikelserna sammantaget blir för stora. Den delen är tydligt reglerad i Arbetstidslagen.

Min chef är inte intresserad av hur jag förlägger min arbetstid och det har aldrig varit aktuellt att ta upp frågan. Vad kan jag göra?

- Nej, jag vet att det är så på många ställen. Men jag hävdar ändå, utifrån Arbetstidslagen, att din arbetsgivare har skyldigheter som sträcker sig längre. Jag menar att där kan utläsas att alla, därmed också skolledare ska ha något slags godkänt utgångs-/normalarbetstidsschema från sin arbetsgivare där allt som är känt i förväg hanteras inom ramen för 40 timmar. Jag menar också att arbetsgivaren ska ha rutiner för registrering av avvikelser från ordinarie arbetstid. Samtidigt ska du som anställd också ta ansvar för att registrera och rapportera avvikelser från ordinarie arbetstid.

Slutligen, vad vinner jag på detta?

- Vi har frågat våra skolledarmedlemmar i en enkät om deras närmaste chef följer upp deras arbetstid. De som svarade JA (en liten andel) svarade sedan mer positivt på flera övriga frågor än de andra. De tänkte mer sällan på att sluta som skolledare. De tyckte också att de hann med sin egen kompetensutveckling bättre och hade bättre utrymme för det pedagogiska ledarskapet. Om du har en chef som följer upp din arbetstid har du det troligen också lite bättre på jobbet.

Läs mer: Rekryteringstips till dig som är skolledarombud

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar