Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledarnas nationella styrelse

Nationella styrelsen Lärarförbundet skolledare

Nationella styrelsen Lärarförbundet skolledare

Sveriges största organisation för Skolledare har en styrelse för mandatperioden 2019-22. En styrelse som består ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt 10 ledamöter. Ann-Charlotte Gavelin Rydman omvaldes till ordförande.

Ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman

ann-charlotte gavelin rydman skolledare

Kontakt: ann-charlotte.gavelinrydman@lararforbundet.se

Twitter: @gavume

1:e vice ordförande Ingegärd Salmose

Ingegärd Salmose skolledare

Kontakt: ingegard.salmose@gmail.se

Twitter: @salmose

2:e vice ordförande Carola Wedholm

carola wedholm skolledare

Kontakt: carola.wedholm@hoppetossa.com

Twitter: @wedholm

Ledamot Lena Brännholm

Lena Brännholm skolledare

Kontakt: lena.brannholm@sundsvall.se

Ledamot Henrik Carnhede

henrik carnhede skolledare

Kontakt: henrik.carnhede@staffanstorp.se

Ledamot Camilla Norberg

camilla norberg skolledare

Kontakt: camilla.norberg@hedemora.se

Ledamot Frida Eriksson

Frida Eriksson skolledare

Kontakt: frida.helena84@gmail.com

Instagram: frida_rektor_forskola

Ledamot Sharon Haffajee

sharon haffajee skolledare

Kontakt: sharon.haffajee@malmo.se

Ledamot Solveig Häggqvist

Solveig Häggqvist skolledare

Kontakt: solveig.haggkvist@umea.se

Ledamot Jeanette Kennerfalk

jeanette kennerfalk skolledare

Kontakt: jeanette.kennerfalk@kalmar.se

Ledamot Sara Thorén

Sara thoren skolledare

Kontakt: sarah.thoren@karlstad.se

Ledamöterna Gabriella Ekström Filipsson (gabriella.ekstrom@uppsala.se) och Katarina Wedegren (katarina.wedegren@thorenframtid.se) saknas ovan


Fadder för områden knutna till resp. regionala kontor

Ann-Charlotte

Gavelin-Rydman

Ordförande

Rektor

Umeå
Övergripande samtliga

Ingegärd

Salmose

1:e vice ordf

Rektor Kungsbacka Göteborg, Vänersborg

Carola

Wedholm

2:e vice ordf

Rektor

Stockholm

Stockholm

Lena

Brännholm

Ledamot

Rektor

Sundsvall Umeå

Henrik

Carnhede

Ledamot Rektor Staffanstorp Malmö

Camilla

Norberg

Ledamot

Rektor Hedemora Falun

Frida

Eriksson

Ledamot

Rektor

Enköping

Linköping

Gabriella

Ekström Filipsson

Ledamot

Rektor

Uppsala Uppsala

Sharon

Haffajee

Ledamot

Rektor Malmö Malmö

Solveig

Häggqvist

Ledamot

Rektor

Umeå

Umeå

Jeanette

Kennerfalk

Ledamot

Rektor Kalmar Växjö
Katarina

Wedegren

Ledamot

Rektor

Kiruna Luleå

Sara

Thorén

Ledamot

Rektor Karlstad Karlstad, Vänersborg

Det har också utsetts en valberedning för mandatperioden 2019-22:

Eva Ulin (sammankallande)

Tanya Dimitrova

Malin Larsson

Stephan Redman

Kajsa Fröman


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar