Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledarnas nationella styrelse

Nationella styrelsen Lärarförbundet skolledare

Nationella styrelsen Lärarförbundet skolledare

Sveriges största organisation för Skolledare har en styrelse för mandatperioden 2019-22. En styrelse som består ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt 10 ledamöter. Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande.


Ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman

ann-charlotte gavelin rydman skolledare

ann-charlotte.gavelinrydman@lararforbundet.se,
Twitter: @gavume

1:e vice ordförande Ingegärd Salmose

Ingegärd Salmose skolledare

ingegard.salmose@gmail.se,
Twitter: @salmose


2:e vice ordförande Carola Wedholm

carola wedholm skolledare

carola.wedholm@hoppetossa.com,
Twitter: @wedholm


Ledamot Lena Brännholm

Lena Brännholm skolledare

lena.brannholm@sundsvall.se


Ledamot Henrik Carnhede

henrik carnhede skolledare

henrik.carnhede@staffanstorp.se


Ledamot Frida Eriksson

Frida Eriksson skolledare

frida.helena84@gmail.com,
Instagram: frida_rektor_forskola


Ledamot Sharon Haffajee

sharon haffajee skolledare

sharon.haffajee@malmo.se


Ledamot Solveig Häggqvist

Solveig Häggqvist skolledare

solveig.haggkvist@umea.se


Ledamot Jeanette Kennerfalk

jeanette kennerfalk skolledare

jeanette.kennerfalk@kalmar.se


Gabriella Ekström Filipsson

gabriella.ekstrom@uppsala.se


Peter Westergård

peter.westergard@kavlinge.se


Katarina Wedegren

katarina.wedegren@lapplands.se


Fadder för områden knutna till resp. regionala kontor

Ann-Charlotte

Gavelin-Rydman

Ordförande

Rektor

Umeå
Övergripande samtliga

Ingegärd

Salmose

1:e vice ordf

Rektor Kungsbacka Göteborg, Vänersborg

Carola

Wedholm

2:e vice ordf

Rektor

Stockholm

Stockholm

Lena

Brännholm

Ledamot

Rektor

Sundsvall Umeå

Henrik

Carnhede

Ledamot Rektor Staffanstorp Malmö

Camilla

Norberg

Ledamot

Rektor Hedemora Falun

Frida

Eriksson

Ledamot

Rektor

Enköping

Linköping

Gabriella

Ekström Filipsson

Ledamot

Rektor

Uppsala Uppsala

Sharon

Haffajee

Ledamot

Rektor Malmö Malmö

Solveig

Häggqvist

Ledamot

Rektor

Umeå

Umeå

Jeanette

Kennerfalk

Ledamot

Rektor Kalmar Växjö
Katarina

Wedegren

Ledamot

Rektor

Kiruna Luleå

Peter

Westergård

Ledamot

Rektor Kävlinge(Karlstad, Vänersborg)


Valberedning för mandatperioden 2019-2022 är :

Eva Ulin (sammankallande)Tanya DimitrovaMalin LarssonStephan RedmanKajsa Karlsson Fröman  • Skapad 2018-11-23
  • Uppdaterad 2019-09-05
Frågor & Svar