Lärarförbundet
Bli medlem

​Skolledarnas fackliga arbete viktigare än någonsin

"Det är klart att vi måste hjälpas åt i denna extraordinära situation. En sådan kris har ingen av oss varit med om så goda relationer och gott samarbete blir extra viktigt. Samtidigt händer det så klart fortfarande att vi måste påminna arbetsgivaren om att samverka frågor."

Det berättar Solveig Häggkvist, ledamot och skyddsombud i Lärarförbundet Skolledares lokala styrelse i Umeå kommun. Solveig är dessutom rektor i förskolan och ledamot i Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse.


Det är lätt att förstå att du har bråda dagar nu?


- Ja, det händer mycket på kort tid och det är många frågor att ta ställning till när det gäller samverkan med arbetsgivaren. Ibland måste det gå fort. Det händer att vi skickar synpunkter på samverkansprotokoll med vändande mail." Det berättar Solveig Häggkvist, ledamot i Lärarförbundet Skolledare.


Hur har coronakrisen påverkat arbetet i Umeås skolledarstyrelse?


- Skolledare är nu viktigare än någonsin i det fackliga arbetet. Vi deltar i samverkansform och kan samtidigt lyssna efter behov som våra skolledarmedlemmar har, men också som våra medarbetare uttrycker. Vi kan framföra det till arbetsgivaren och påverka beslut i rätt riktning och vi kan hjälpa till med att sprida information ut i verksamheterna.
- Våra egna styrelsemöten har vi haft enligt de vanliga rutinerna. Men mycket av fokus blir på Corona. Några andra frågor fortsätter som tidigare och annat är satt på vänt.

Vilka frågor är mest aktuella nu i kommunen?

- Nu jobbar vi mycket med att ta fram olika handlingsplaner och beredskapsplaner. Från fackets sida ser vi till att få med arbetsmiljöaspekter samt att den övriga arbetsrättsliga delen hanteras.

Lärarförbundet skolledare är representerade i kommunens centrala samverkansgrupp. Hur har arbetet i den gruppen påverkats?

- Det blir hel del extra möten då det är många frågor som måste tas snabbt. Det finns frågor som vi inte har erfarenhet av och där det inte finns mycket att luta sig emot. Det kan exempelvis handla om medarbetare och medlemmar som tillhör riskgrupper.

Har relationen mellan Lärarförbundet Skolledare och arbetsgivaren påverkats?

- Nej inte direkt, men det är klart att vi måste hjälpas åt i denna extraordinära situation. Denna typ av kris har ingen av oss varit med om så goda relationer och gott samarbete blir extra viktigt. Samtidigt händer det så klart fortfarande att vi måste påminna arbetsgivaren om att samverka frågor.

Hur tycker du att Umeå kommuns centrala ledning tar hand om sina skolledare under coronakrisen?

- Jag tycker att vi har fått bra information och stöd, särskilt i inledningen av krisen. Men det går fort nu och det har hänt att det har fattats för snabba beslut som kort efter ändrats. Medarbetare har skickats hem och sedan kallats tillbaka. Det är rektor som är budbärare och som ska verkställa besluten. I den rollen möts man av frustration och oro från medarbetare och vårdnadshavare som vill ha klara besked. Jag känner dock att ledningen gör allt vad de kan och inser att det är en ny situation även för dem. Vi får ha förståelse för att vissa frågor som vi vill ha svar på, kan ta lite längre tid.
  • Skapad 2020-04-06
  • Uppdaterad 2020-04-06
Frågor & Svar