Lärarförbundet

Skolledarmötet

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Nästa skolledarmöte sker den 22-23 november 2018 i Lärarnas Hus i Stockholm.

Skolledarmötet väljer styrelse, valberedning och fastställer verksamhetsplan för kommande period samt behandlar aktuella frågor i övrigt. När styrelsen för Lärarförbundet Skolledare väljs ska medlemskårens sammansättning beaktas.

Det är 75 ombud jämte styrelsen som samlas i Skolledarmötet. Detta betyder att de 11 representanter som sitter i Lärarförbundet Skolledares styrelse har plats på Skolledarmötet utöver de 75 ombuden och behöver därmed inte nomineras.

Val av ombud och suppleanter sker genom att medlemmarna i Lärarförbundet Skolledare i varje avdelning på ett årsmöte avger röster på de nominerade ombuden. Beslutet på årsmötet avgör också hur de samlade rösterna för Lärarförbundet Skolledare i varje avdelning fördelas.

Skolledarmötet sammanträder under samma år som Lärarförbundet genomför ordinarie kongress och vanligen efter denna. Nästa skolledarmöte sker sent på hösten 2018. Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare fastställer tid och plats.

Nominering till representant på skolledarmötet ska göras senast 31 oktober året före sammanträdesåret.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här