Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledarmötet

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Nästa skolledarmöte sker år 2022.

Skolledarmötet väljer nationell styrelse och valberedning samt beslutar om verksamheten för kommande period. Mötet behandlar också aktuella frågor i övrigt.

Till Skolledarmötet kommer 75 valda ombud plus nationell styrelse och valberedning.

Ombud och suppleanter väljs i varje avdelning genom att medlemmarna i Lärarförbundet Skolledare röstar på nominerade.

Skolledarmötet sammanträder under samma år som Lärarförbundet genomför ordinarie kongress och vanligen efter denna. Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare fastställer tid och plats.

Till Skolledarmötet hör också intressanta föreläsningar, givande verksamhetsdiskussioner och naturligtvis en festmiddag med underhållning.

Läs mer om vilka som valts till ombud och suppleanter till Skolledarmötet 2022.

  • Skapad 2017-03-09
  • Uppdaterad 2021-09-15
Frågor & Svar