Lärarförbundet
Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet för att kunna svara på frågor om skolavtal18 - fredag kl.8-20, lördag kl. 10-14 →

Skolledarmötet

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Nästa skolledarmöte sker den 22-23 november 2018 i Lärarnas hus i Stockholm.

Skolledarmötet väljer nationell styrelse och valberedning samt fastställer verksamhetsplan för kommande period. Mötet behandlar också aktuella frågor i övrigt.

Till Skolledarmötet kommer 75 valda ombud.

Val av ombud och suppleanter sker genom att medlemmarna i Lärarförbundet Skolledare i varje avdelning på ett årsmöte avger röster på de nominerade ombuden.

Skolledarmötet sammanträder under samma år som Lärarförbundet genomför ordinarie kongress och vanligen efter denna. Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare fastställer tid och plats.

Nominering till ombud på skolledarmötet ska göras senast 31 oktober året före sammanträdesåret.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här