Lärarförbundet

Skolledarkonvent 2017

Den 2-3 mars går återigen det populära Skolledarkonventet av stapeln. Årets tema är Hållbart ledarskap – för dig, för medarbetarna och för verksamheten.

Tema för 2017: Hållbart ledarskap – för dig, för medarbetarna och för verksamheten

Den 2-3 mars går återigen det populära Skolledarkonventet av stapeln. 2017 års tema är ”Hållbart ledarskap – för dig, för medarbetarna och för verksamheten”.

Under temat sätter vi skolledarens roll som ledare i fokus. Hur gör man skillnad i sin verksamhet och samtidigt tar hand den egna arbetsmiljön? Hur skapar vi ett hållbart socialt klimat för alla? Det och mycket mer kommer Skolledarkonventet att handla om i år.

Vad är Skolledarkonventet?

Lärarförbundets Skolledarkonvent är den professionella mötesplatsen för Sveriges skolledare, rektorer och förskolechefer. Här kan du bli inspirerad i din ledarroll, ladda batterierna och nätverka med kollegor.

Praktiskt och anmälan

Plats: Lärarnas Hus i Stockholm
Datum: 2:e till 3:e mars 2017

Skolledarkonventet är nu fullbokat och anmälan är stängd.

Program

Vill du ladda ner programmet för dagarna? Gör det här!

Torsdag den 2 mars

12.00 Startar dagen med lite mat i magen

13.00 Välkomna till Skolledarkonventet 2017!

13:30 Organisatoriska förutsättningar för hållbart ledarskap i skola
Annika Härenstam är professor vid Göteborgs universitet och har under senare år varit projektledare för CHEFiOS-projektet (organisatoriska förutsättningar för chefskap, goda jobb och effektiv verksamhet i kommuner). Hennes forskning handlar främst om organisationsförändringar och förändrade arbetsförhållanden för kvinnor och män och om styrning, ledarskap och arbetsvillkor särskilt i offentliga organisationer. Andra forskningsintressen är också genusperspektiv och metodutveckling för arbetslivsforskning

Under Skolledarkonventet kommer Annika att som föreläsare inleda dag ett med att sätta ett nuläge baserat på de slutsatser och resultat projektet CHEFiOS har levererat.

15:00 Vad varje ledare bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation
Anna Tebelius Bodin
är en van föreläsare med examen från Harvard University som enkelt förklarar psykologin bakom hur vi lär, samarbetar effektivt och hittar motivation. I Anna Tebelius Bodins föreläsningar är utgångspunkten alltid hjärnan, men varje teori kopplas till realiteterna i vardagen. Under Skolledarkonventet, en samlingsplats för skolledare, kommer hon att föreläsa på temat Hållbart ledarskap – för dig, för medarbetarna och för verksamheten.

17.00-18.30 Dialounge
(Mat i magen, tid att socialisera och bli inspirerad)

18:30 Kunskap räcker inte.
Johannes Hansen
är Sveriges främsta mentala rådgivare och inspirationsföreläsare som utmanar dig till att tänka större och bli mentalt starkare för att maximera din potential. Med humor och en härlig kontakt med publiken lär Johannes Hansen ut hur viktigt det är att göra det som känns obekvämt, att magkänslan ofta leder oss i fel riktning.

Fredag den 3 mars

09.00 Välkomna åter!

09:30 Att leda i förändring
Arja Holmstedt Svensson
brinner för pedagogik och skolutveckling och det har varit grunden i allt arbete hon varit delaktig i - som lärare, rektor och förvaltningschef i ett ledningsteam.

Arja har bland annat varit med och startat upp Sveriges första kommunala satsning på en dator till varje elev i Falkenbergs kommun. Som förvaltningschef var hon ansvarig för och en aktiv del i implementeringen av en-till-en och de senare åren var fokus i hennes uppdrag kopplat till förverkligande av visionsarbetet genom förändringsledarskap.

11:00 Hållbart ledarskap – från teori till praktik
Lina Lanestrand är coach, beteendevetare och föreläsare med lång erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling.

Hållbart ledarskap är en utbildning som Ledarinstitutet lanserar våren 2017 och på Skolledarkonventet kommer Lina att bjuda oss på ett koncentrat av huvudbudskapen. Föreläsningen kommer att vara en kombination av teoretiska perspektiv och korta övningar och frågeställningar för att stimulera deltagarnas egna reflektioner.

12.00 Eftersnack med mat i magen

Bra att veta

Konventet genomförs på Lärarnas Hus i Stockholm och är kostnadsfritt för alla*.

Är du inte medlem i Lärarförbundet Skolledare? Bli det här.

Följ Lärarförbundet Skolledare och prata med oss på Twitter och Facebook.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här