Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledarens roll för resultatet i Bästa skolkommun

Idag, 10 november, har Lärarförbundet korat Sveriges bästa skolkommun. Det är marknadens bredaste skolrankning som sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

Bästa skolkommuns syfte är att sätta fokus på kommunernas roll som förutsättningsskapare för skolan, elever och lärare. Eftersom rektorn har en central roll i arbetet i skolan faller blicken ibland på denne om resultaten inte är till kommunens belåtenhet. Vi har därför ställt några frågor om Bästa skolkommun och rektorer till Lärarförbundets rankningsexpert Johan Ernestam.

Johan, skulle det ge någon effekt för lågt rankade kommuner att byta ut sina rektorer?

- Det korta svaret på den frågan är naturligtvis nej. Rektorer har ingen eller liten påverkan på många kriterier i Bästa skolkommun. Det gäller exempelvis resurser till undervisningen, andel barn i förskola och kommunen som huvudman. Det gäller även i hög grad för lärarlöner då kommunala rektorer generellt inte sluter kollektiva löneavtal.

Men kan inte rektorer påverka studieresultaten?

- Nja, utifrån forskning vet vi rent teoretiskt att en ”effektiv” rektor kan förbättra resultaten i förhållande till en mindre effektiv, men i detta sammanhang är skillnaden för liten för att märkas. Det är också praktiskt nästan omöjligt att veta vilken rektor som resultatmässigt är bättre än en annan. Att byta rektor blir därför inget annat än en chansning som lika gärna kan misslyckas.

Personalens sjuktal kan väl i alla fall en rektor påverka?

- Jo, jag gissar att rektorer kan ha påverkan på personalens sjuktal. Vi vet dock lite om hur stora effekter det eventuellt rör sig om och hur de i så fall uppstår. Här finns troligen också stora lokala variationer, sjuktalen är högre i vissa delar av landet. Därför är det svårt att byta ut rektorer i syfte att minska sjuktal. I så fall skulle en säkrare strategi vara att utöka antalet skolledare. Det finns starka statistiska samband mellan många medarbetare per chef och höga sjuktal för dessa medarbetare.

Finns det något skäl att byta ut rektorer för att förbättra rankingen?

- Nja, jag kan komma på ett teoretiskt fall som jag dock inte stött på i praktiken. Det handlar om rektorer som systematiskt föredrar outbildad personal framför utbildade lärare. Detta påverkar både rankingens lärarindex och de index som gäller studieresultat negativt.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här