Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledarens kompetensutveckling

​Som anställd har du som är skolledare rätt till egen kompetensutveckling. Du bör tillsammans med din förvaltningschef eller motsvarande komma överens om en egen utvecklingsplan där ni lägger fast den fortsatta kompetensutvecklingen efter rektorsutbildningen.

Din rätt till kompetensutveckling formuleras i skollagens kap 2. Det gäller för alla huvudmän, offentliga såväl som privata.

I kollektivavtal följs detta upp med skrivningar om utvecklingen av verksamheten och ökad måluppfyllelse.

Kom överens om utvecklingsplan

Du bör tillsammans med din förvaltningschef eller motsvarande vid utvecklingssamtal komma överens om en egen utvecklingsplan där den fortsatta kompetensutvecklingen efter rektorsutbildningen läggs fast.

Kompetensutvecklingsplanen bör följas upp årsvis.

Fokusera gärna vid utvecklingssamtal eller lönesamtal på vilka krav och förväntningar som finns på dig i yrkesutövandet och konkretisera därefter vilket kompetensutvecklingsbehov detta medför.

Att tillhöra en professionell yrkeskår som skolledare och lärare gör innebär att man som kår också förväntas att hålla sig uppdaterad med aktuell forskning inom det egna området.

Kurser via Lärarförbundet

Lärarförbundet Skolledare erbjuder kvalificerade utbildningar för dig som är skolledare.

  • Skapad 2014-10-13
  • Uppdaterad 2016-08-31
Frågor & Svar