Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledarens anställningsvillkor

Att få ett nytt jobb är både roligt och utmanande. När du accepterar ett nytt arbete så ska det också skrivas ett anställningsavtal som är ett viktigt dokument för både dig och din arbetsgivare.

Det ska innehålla grundläggande information om dina villkor som anställd. Det är alltid bäst att få ett skriftligt kontrakt som signeras redan innan anställningens början, och lagen om anställningsskydd ger dig rätten till ett skriftligt anställningsavtal senast en månad efter att du har börjat jobba.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

LAS reglerar en del av villkoren när det gäller din anställning och ditt anställningsavtal. I lagen finns ett antal grundläggande punkter om vilken information ditt kontrakt måste innehålla, till exempel:

 • Arbetsplats
 • Arbetsuppgifter
 • Anställningsformen, om den är tidsbegränsad eller inte
 • Uppsägningstider
 • Lön och andra förmåner
 • Arbetstider
 • Semester
 • Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal

Anställningsformer

När det gäller anställningsform så är huvudregeln att alla anställningar ska vara tills vidare. Undantag finns om man ska vikariera för namngiven person eller vikariera under utannonseringstid och till dess att en ny har anställts. Ytterligare undantag finns numera och det finns anledning att kolla med en facklig förtroendeman så att allt är rätt när man vill få dig att anta en anställning som avviker från huvudinriktningen enligt ovan.

En del avarter som i och för sig inte är direkt avtalsstridiga men tveksamma ur trygghetssynpunkt är två varianter som då och då erbjuds skolledare. Den ena innebär att man erbjuds en fast anställning som lärare som man är tjänstledig ifrån samtidigt som man får en tidsbegränsad tjänst som skolledare. Detta innebär att din anställningstrygghet och lönetrygghet helt och hållet är knutet till lärartjänsten.

Den andra varianten år att man erbjuder deltidstjänst som skolledare i kombination med lärartjänst.Man får visserligen heltidsanställning men kanske bara skolledarlön på del av tjänsten och lärarlön på den andra delen. Det innebär en omöjlig situation.Är man chef och ledare är man det hela tiden oavsett vad man arbetets innehåll är. Ska man bara svara på akuta rektorsfrågor vissa dagar i veckan? ”Kom tillbaks imorgon – idag är jag lärare.” en sådan lösning fungerar bara som skrivbordskonstruktion och absolut inte i den verklighet vi har på en enhet. Personalen behöver tillgång till en chef hela arbetsveckan.

Privatanställd

När det gäller anställning hos privat huvudman är grundvillkoren ungefär likadana. Las i kombination med gällande kollektivavtal reglerar villkoren. Saknas kollektivavtal kan det få konsekvenser eftersom det enda som då gäller är arbetsrättslig lagstiftning. Du kan bland annat tappa pensionsförmåner.

Tystnadsplikt

För dig som anställd i skola, förskola och fritidshem i fristående verksamheter gäller sekretessbestämmelser som innebär att du inte får röja sådant som gäller enskilda elevers personliga förhållanden.

Ibland regleras tystnadsplikten i det enskilda anställningsavtalet.

Läs mer om tystnadsplikt och meddelarfrihet för privatanställda

Lön

Vid anställningstillfället ska du förhandla om din lön. Detta ska ske oavsett om du är anställd kommunalt, statligt eller privat.

Att tänka på

 • Vänta med lönediskussionen så länge det går. Du har bäst chanser när arbetsgivaren har bestämt sig för att det är dig han vill ha.
 • Börja aldrig en anställning utan att vara överens om lönen. När du börjar jobbet innebär det att du har accepterat arbetsgivarens bud.
 • Diskutera med företrädare för Lärarförbundet Skolledare. Hur ser lönestrukturen ut? Bedöm vad som kan vara rimligt utifrån dina egna kvalifikationer och från statistiken. (Om du loggar in som medlem får du tillgång till partsgemensam lönestatistik och kan där se vad som kan vara rimligt med hänsyn till erfarenhet med mera.)
 • Formulera ditt lönekrav. Var inte för blygsam, hög lön för nyanställda gynnar på sikt redan anställda. Se till att du har prutmån, bestäm dig för vad som är din lägsta godtagbara lön. Motivera ditt löneanspråk för dig själv.
 • Att byta arbetsgivare då och då brukar var ett bra sätt att få fart på sin egen löneprocess. En metod som dock måste användas med omdöme naturligtvis.

Ansvar som en vd, men lönen då?

Skolledare driver varje dag medelstora företag och ansvarar ofta för stora personalgrupper – inte sällan utan tillräckligt administrativt stöd. Trots det är lönen alldeles för låg, visar Lärarförbundets undersökning från november 2011.

Månadslönen är flera tusenlappar lägre för skolledaren än för andra jämförbara chefer.

Löneutvecklingen har varit markant sämre för skolledare än för andra chefer i kommunen de senaste tio åren. Oavsett sektor – kommunal, privat – så lönar det sig sämre att vara chef inom utbildning, än exempelvis inom it, ekonomi och drift.

För att locka kompetenta skolledare att välja detta spännande, ansvarsfyllda och krävande yrke i framtiden måste helt enkelt villkoren bli bättre.

Internationell lönejämförelse

EU har gjort en intressant jämförelse, som kan göras med löneläget för skolledare i andra europeiska länder. Tyvärr finns inte förskolechefer eller motsvarande med.

 • Skapad 2014-10-14
Frågor & Svar