Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledare: Så får du bättre arbetsmiljö

Många skolledare har en ansträngd arbetssituation. Så här kan du göra för att förbättra den.

Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö så även skolledares. Ansvaret för detta ligger hos din närmaste chef, vanligtvis förvaltningschef eller motsvarande. Som anställd har man också ett ansvar och ju mer man har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation desto större är egenansvaret.

Vad kan man då som enskild och som grupp göra för att förbättra situationen? En del värdefulla tips kan du/ni få i Arbetsmiljöverkets snabbguide till arbetsmiljö.

En inspektion från Arbetsmiljöverket om skolledarnas arbetssituation i Västsverige visade att pressen ökar på landets skolledare och att deras arbetsmiljö har stora brister. Lärarförbundet kräver att detta nu tas på allvar. 9 av 10 kommuner uppmanades att vidta åtgärder för att förbättra skolledarnas arbetsmiljö. Tyvärr planerar Arbetsmiljöverket för närvarande inte fler inspektioner med samma inriktning.

Har du en arbetsmiljö som inte är acceptabel? Så här kan du agera för att få en bättre arbetssituation.

1. Först måste din arbetsmiljö lyftas till en diskussion med förvaltningschef eller motsvarande. Diskussionen behöver dokumenteras, för att ge möjlighet att gå vidare om den inte leder till åtgärder som förbättrar skolledarnas arbetsmiljö.

2. Ger diskussionen inte resultat ska du anmäla frågan till ditt skyddsombud. Antingen har skolledarna ett eget skyddsombud eller finns ett huvudskyddsombud. Detta beror på hur avdelningen är organiserad. Skyddsombudet tar först upp frågan med berörd chef.

Eftersom skyddsorganisationen för chefer ofta är oklar kan det finnas anledning att gå direkt till huvudskyddsombudet. På några orter har skolledarna utsett ett eget skyddsombud. Det är att rekommendera!

3. Om det fortfarande inte händer något, ska huvudskyddsombudet ta upp din arbetsmiljö som ett ärende i den lokala skyddskommittén, som ofta också utgör central samverkansgrupp.

4. Om skyddskommittén beslutar att inte vidta åtgärder kan den lokala skolledarföreningen, eller du som enskild, skolledare anmäla arbetsmiljöärendet till Arbetsmiljöverket.

För att initiera ärendet räcker det med en mening eller två på ett papper. Observera att Arbetsmiljöverket också har tillsynsansvar på arbetstidslagen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här