Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Skolledare omfattas av regeringens lönesatsning

Det visar att det lönat sig att vara ihärdig och uthållig vid de samtal som förts, säger Ann-Charlotte Gavelin-Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Det visar att det lönat sig att vara ihärdig och uthållig vid de samtal som förts, säger Ann-Charlotte Gavelin-Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Tack vare Lärarförbundet kommer skolledare att kunna ta del av regeringens lönesatsning på tre miljarder. -Det är mycket positivt att regeringen nu lyssnat på oss, säger Ann-Charlotte Gavelin-Rydman ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Under hela våren har statsrådet Helene Hellmark Knutsson fört samtal med parterna inom skolområdet i syfte att regeringen ska tillföra pengar som i slutänden läggs på lärarnas löner. Regeringen vill göra yrket mer attraktivt.

Lärarförbundet har fått gehör

Lärarförbundet har, som enda representant för skolledare, funnits med i samtalen hela tiden. Förbundet har stått för en linje där även skolledare ska kunna få del av pengarna. Skolledarna har ett stort ansvar när det gäller att utveckla undervisningen. När förslaget nu presenteras står det klart att Lärarförbundet fått gehör även för detta krav.

I den promemoria som nu remitteras från regeringen öppnas för att även skolledarna under vissa omständigheter ska kunna få ett lönepåslag från denna satsning. Redan tidigare har det varit känt att lärare kan få påslag med ett par tusen kr i månaden under vissa förhållanden.

Lönat sig vara ihärdig

- Det är mycket positivt att regeringen nu lyssnat på Lärarförbundet i denna fråga, säger Ann-Charlotte Gavelin-Rydman ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Det visar att det lönat sig att vara ihärdig och uthållig vid de samtal som förts.

För att skolledare ska komma ifråga för dessa pengar krävs att de har lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation. Därutöver ska de bidra till utvecklingen av undervisningens kvalitet, vilket kan ske på olika sätt. Enligt de exempel som ges i promemorian kan detta handla om att stödja arbetslag eller att leda verksamheten mot att hantera komplicerade undervisningssituationer bättre.

Kommentarer:

Peter
Peter Larsson

Hur tänkte du nu. Det var bra att ta från arbetstagare och ge till arbetsgivaren, en bra strategi för att få fler medlemmar och även behålla. Klart att rektor ska ha bra betalt men inte på bekostnad av lärare.

  • Skapad 2016-05-25 07:15
Lars
Lars Svensson
Svar till Peter Larsson

Hej Peter,

Mycket förenklat vill regeringen att lärarlönelyftet ska gå till legitimerade lärare som jobbar undervisningsutvecklande nära verksamheten. Vi anser inte att skolledare, som enda grupp innehållande legitimerade lärare och anställda av huvudmannen, ska uteslutas om de fyller kriterierna i övrigt. Det vore helt fel signal att skicka om vi vill att duktiga lärare även i framtiden ska söka sig till skolledarjobbet.

För Lärarförbundet Skolledare
lars Svensson, utredare

  • Skapad 2016-05-25 10:25
Peter
Peter Larsson
Svar till Lars Svensson

Hur tänker du. Det ska väll inte vara avgörande om man ska bli skolledare eller inte vad du har för lön. Förstelärare?
Våga bemöta inlägget.

  • Skapad 2016-05-25 15:26
Lars
Lars Svensson
Svar till Peter Larsson

Hej igen Peter,
Jag är inte riktigt säker på att jag förstår dina frågor men jag gör ändå ett försök att besvara dem utifrån hur Lärarförbundet Skolledare ser på saken. Sedan kan det kanske hända att vi har olika uppfattningar och får leva med det.

Vi ser att lärare nu har olika karriärvägar eller vägar till specialisering, vilket är bra. Det kan exempelvis gälla att bli förstelärare, speciallärare/pedagog eller skolledare. Vill man från regeringens sida uppvärdera lärarprofessionen bör man därför lämna öppet för huvudmän att uppvärdera även dessa karriärvägar. Så har också regeringen resonerat ifråga om skolledare, se statssekreterarens kommentar i länken nedan;

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/11/09/skolledare-lararlegg-kan-fa-del-lonesatsning

Med vänlig hälsning
Lars Svensson

  • Skapad 2016-05-26 11:08

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här