Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledare löper högre risk att smittas av Covid-19

Ann-Charlotte Rydman Gavelin, ordförande Lärarförbundet Skolledare.

Ann-Charlotte Rydman Gavelin, ordförande Lärarförbundet Skolledare.

En ny rapport visar att rektorer löper högre risk att smittas av corona än andra yrkeskategorier i skolan. Risken för rektorer i förskolan är mer än 50 procent och omkring 25 procent högre för rektorer i grund- och gymnasieskolan.

I dag presenterades en rapport från Folkhälsomyndigheten som handlar om olika yrkesgrupper i skolan och deras risk för att bli smittade av coronaviruset. Det visar sig att yrkesgrupper som träffar många barn/elever, grundskollärare, förskollärare och barnskötare, inte har högre relativ risk att diagnostiseras med covid-19 i jämförelse med andra yrkesgrupper.

Däremot är risken mer än 50 procent högre för rektorer i förskolan och omkring 25 procent högre för rektorer i grund- och gymnasieskolan.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Vad säger du om denna nyhet?

"Jag är lite överraskad. Jag hade kanske inte trott att skolledare skulle sticka ut på detta sätt."

Vad anser du behöver göras åt situationen?

"Nu behöver arbetsgivare för skolledare agera snabbt. De måste undersöka hela arbetssituationen för skolans chefer och omedelbart åtgärda risker."

Finns det exempel på konkreta åtgärder du kan tänka dig?

"Jag ser exempelvis framför mig att man gör riskbedömningar kring olika typer av personalsamtal, exempelvis lönesamtal och utvecklingssamtal. De får ske digitalt eller skjutas upp. Samma sak måste gälla för personalmöten, om sådana fortfarande sker fysiskt."

Du har tidigare kritiserat huvudmän/arbetsgivare för att vara göra ett dåligt arbete med skolledares arbetsmiljö. Tror du att det blir någon skillnad nu?

"Det måste det bli. Det är fullständigt oacceptabelt om en yrkeskategori i skolan utsätts för risker i onödan, vare sig de är chefer eller medarbetare."

Läs hela rapporten från Folkhälsomyndigheten

  • Skapad 2020-11-12
Frågor & Svar