Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledare har stora problem att rekrytera

Lärarförbundets färska enkät visar att skolledare har stora problem med att rekrytera lärare och förskollärare. 80 procent av skolledarna har märkt av en större brist på behörig och legitimerad personal i år än tidigare år och mer än en tredjedel uppger att det fortfarande finns vakanser.

-Det här är det yttersta beviset för att lärarbristen har tagit ett fast grepp om skolsverige. Lärare behöver kollegor och elever behöver lärare. Både lärarnas arbetsbelastning och elevernas resultat riskeras när lärare saknas, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarbristen är omfattande

Redan vid höstterminstarten larmade Lärarförbundet när vi fick veta att många skolledare fått avbryta sin semester för att hitta lärare till de utlysta tjänsterna.

-Skolledarna går på knäna. Samma knän som de förväntas trolla med. Om det inte finns lärare att rekrytera får man ta till andra lösningar, men det är tillfälliga lösningar som går ut över både elever och lärare, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

8 av 10 märker av en större brist

Av de skolledare som Lärarförbundet tillfrågat uppger ungefär 80 procent att de märkt av en större brist på legitimerad/behörig personal. Runt 10 procent har inte märkt något medan de sista 10 procenten inte behövt rekrytera.

-Lärarbristen drabbar alla. Risken med fler obehöriga lärare är att ännu större press läggs på de andra lärarna. Eleverna i sin tur har rätt till behöriga lärare, nu måste skarpa åtgärder sättas in för att mota lärarbristen, annars kommer läget förvärras än mer, säger Johanna Jaara Åstrand.Skolledare vakanser landskap utspel 2015-10-10

Tvingas lösa rekryteringar på andra sätt

Många skolledare rekryterar till fler tjänster samtidigt. När flera rekryteringar görs blir det också aktuellt med olika typer av lösningar på problemen. Dock ser vi att obehörig/icke legitimerad personal är en del avlösningen på höstens rekryteringsproblem för över hälften av de skolledare som känt av lärarbristen.

Mer än en tredjedel (34 procent) anser fortfarande att de har vakanser, vilket ska tolkas som att de snart, eller allra senast inom ett år, måste göra ett nytt rekryteringsförsök på samma tjänst som de redan försökt finna en permanent lärare till.

Använd lärarreserven

Det finns en lärarreserv, alla de som har en lärarutbildning men inte arbetar som lärare idag. Det handlar enligt SCB:s statistik om 37 000 lärare.

- Jag utgår från att kommuner och fristående skolor tar till alla medel för att locka tillbaka de lärare som lämnat yrket. De behövs! säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2015-10-10
Frågor & Svar