Lärarförbundet

Skolledare får allt svårare att rekrytera lärare

Skolledares svårigheter att rekrytera lärare fortsätter att öka, rapporterar bland annat SVT. Bakgrunden är en rapport från Lärarförbundet.

För fem år sedan genomförde Lärarförbundet en enkätundersökning med frågor till skolledare om hur rekryteringssituationen såg ut. Nu har samma frågor ställts på nytt och skolledarna uppger att problemen med att rekrytera behöriga lärare har förvärrats.

Bilden ovan visar att nästan hälften av skolledarna nu tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera behöriga lärare. År 2012 var det en knapp tredjedel.

Lärarbristen orsaken

Det är lärarbristen som orsakar detta. År 2025 beräknas Sverige sakna 65 000 lärare. Det är enorm siffra som beskriver ett enormt problem. Rektorn och förskolechefen känner ett stort ansvar för att det ska finnas duktiga lärare i verksamheten och problemet med lärarbristen känns extra hårt och tydligt i deras yrkesvardag.

– Lärarbristen är ett faktum. Nästan hälften av rektorerna har svårt att rekrytera. För att fler ska vilja bli och vara lärare krävs höjda löner, minskad arbetsbelastning och ökad autonomi, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Allra svårast är situationen i landsbygdskommuner där nära tre av fyra skolledare anser det är svårt eller mycket svårt att rekrytera lärare. För fem år sedan var det i motsvarande kommungrupper hälften så många (37 procent) som angav att de hade svårt eller mycket svårt att rekrytera.

– Lärarbristen måste bli hela Sveriges angelägenhet. Vi löser den genom högre löner, bättre villkor och större tillit till lärarna. Problemet är inte att lärare byter arbetsplats-problemet är att vi inte är tillräckligt många för att kunna garantera att alla elever får undervisas av behöriga och legitimerade lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman är rektor och ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

Hur ser du på Lärarförbundets rapport om skolledarnas rekryteringssvårigheter?

– Det är bra att det sätts siffror och ord på skolledarnas problem, men det är tyvärr också något vi levt med under en längre tid och som bara blivit värre. Att skolledare vanligen har många medarbetare att ansvara för gör naturligtvis inte saken lättare.

Vad säger skolledarna till dig om detta?

– Det finns skolledare som vittnar om att de nästintill rekryterar året runt och att lediga tjänster blivit en del av vardagen. Det tydligt att vi har hamnat i ett nationellt tillstånd där skolledare får ägna alldeles för mycket tid åt att jaga lärare som inte finns. Det går ut över annat som är viktigt.

Hur ska då detta lösas?

– Skolledarsnurren och lärarbristen måste hejdas. De professionella måste snabbt få bättre förutsättningar, mer inflytande över arbetet och högre löner. Huvudmännen kan också ge mer stöd till skolledarna i rekryteringsarbetet. Det finns oftast HR-kunnig personal på huvudmannakontoren. Nu behöver skolledarna deras insatser och stöd i rekryteringsarbetet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här