Lärarförbundet
Bli medlem

Skolledarbristen ger fler hyrrektorer

P4 Stockholm uppmärksammar kommunernas problem med att rekrytera skolledare. Nu blir bemanningsföretag lösningen för många huvudmän.

Ett inslag i P4 Stockholm visar mycket tydligt på hur bristen på skolledare blivit ett problem för kommunerna. Det är nästan omöjligt att rekrytera nya skolledare och följden blir att man får förlita sig på bemanningsföretag. I Nynäshamn har man, trots stora ansträngningar, misslyckats med att rekrytera nya rektorer. Kommunen har blivit tvungen att vända sig till ett bemanningsföretag för att hyra in tre rektorer. Det innebär en merkostnad på 10-15 000 kr/månad.

Det är svårt att veta var detta ska sluta

I P4:s inslag uppmärksammas också en annan allvarlig följd av tillfälliga skolledarlösningar – att verksamheten blir ryckig och utvecklingen stannar av.

Lärarförbundet uppmärksammade tidigt vad som höll på att hända och tog fram som uppgifter borde ha uppmärksammat huvudmännen på allvaret i situationen. Dock tycks allt för lite ha hänt och nu verkar vi vara på väg in i en situation liknande stafettläkarna i vården.

Tre viktiga åtgärder

Är vi på väg mot ett läge där elever, föräldrar och lärare får träffa en ny rektor varje termin? Ann-Charlotte Gavelin-Rydman är verksamhetschef och nationell ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Hon svarar:

– Det är svårt att veta var detta ska sluta, men jag observerar att skolledarbristen bara blir värre och det oroar mig mycket.

Vad är det värsta med detta?

– Det är att så mycket av skolans utveckling och kontinuitet hänger på ett stabilt ledarskap. Om skolutvecklingen stannar av stannar också en viktig bit av Sveriges utveckling av.

Hur ska detta kunna förändras?

– Jag ser tre viktiga åtgärder framför mig. Yrket behöver göras mer attraktivt och här blir det avgörande att politikerna lyckas genomföra de professionsprogram som föreslogs i Skolkommissionens betänkande. Lönen behöver höjas. Har huvudmännen råd med dyra hyrrektorer så har de också råd med att höja lönerna för de befintliga skolledarna. Den tredje åtgärden är att skolledarnas förutsättningar behöver förbättras och här har Lärarförbundet Skolledare pekat ut chefstätheten som en särskilt viktig förutsättning.

Lyssna till inslaget i P4 här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här