Lärarförbundet
Bli medlem

Skolkostnadsutredningen når inte dit den borde

Lärarförbundet konstaterar att Skolkostnadsutredningen (SOU2016:66) inte riktigt har nått dit den borde ha eftersträvat att nå. Utredningen väljer istället att lappa och laga på det befintliga systemet.

Vi föreslår i vår remiss till Skolkostnadsutredningen att de största delarna av utredningens förslag om förändringar av skolpengen inte ska genomföras. Istället ska det tillsättas en ny utredning som ska se över hela finansieringssystemet, inte minst den styrande per-capita-princip.

Förslaget om skärpta krav, istället för ett kommunalt veto, vid etablering av fristående skolor är bra och att det ska genomföras. Om de krav som införs inte räcker anser vi att det ska finnas en beredskap för att skärpa dem än mer.

Utredningen avstyrker förslaget om en gemensam antagningsadministration och vill istället införa ett krav på att det ska ske en formell ansökan på en blankett till fristående skolor. Vi tycker att kravet om en formell ansökan till fristående skolor är bra, men vi beklagar att utredningen avfärdar förslaget om en gemensam antagningsadministration.

Vår likvärdighetspolitik för en likvärdig skola

Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev. En likvärdig skola är viktig både för elever och lärare. För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten.

Läs gärna mer om vår likvärdighetspolitik.

  • Skapad 2017-02-28
Frågor & Svar