Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Skolkostnadsutredning ökar fokus på att förändra skolfinansiering

Villkoren mellan kommunala och fristående skolor ska bli mer lika, föreslår regeringens skolkostnadsutredning. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand ser positivt på förslaget och menar att det är hög tid att slopa det individbaserade skolpengssystemet.

Skolkostnadsutredningen lämnade under tisdagen förslag till Gustav Fridolin om hur kommuner ska få mer inflytande över nyetableringar av friskolor och att villkoren mellan friskolor och kommunala skolor ska bli mer likartade.

Slopa individbaserade skolpengssystemet

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand ordförande tycker att det här är en bra utgångspunkt för att ta en vidare diskussion om det nuvarande skolpengssystemet.

- Dagens system gör det möjligt för fristående skolor att gå med stor vinst samtidigt som resurserna i många andra skolor urholkas. Det är ett system som ingen politiker som vill hålla kostnaderna nere borde vara nöjd med. Det är därför hög tid att slopa det individbaserade skolpengssystemet och istället skapa ett ersättningssystem som bättre motsvarar de faktiska kostnader skolorna har, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har påverkat

Utredningen föreslår att kommunernas alltid måste lämna in ett yttrande med en konsekvensbeskrivning till skolinspektionen, vid varje nyetablering av friskola.

- Det är tydligt att utredaren har identifierat flera av de problem som vi pekat på, bland annat de skilda kostnader som kommuner respektive fristående skolor har när det gäller att garantera alla elevers rätt till utbildning. Vi hoppas att dagens betänkande kommer att kunna öppna upp för en bredare diskussion om hur principerna för skolans finansieringssystem ska se ut.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här