Lärarförbundet
Bli medlem

#skolavtal18 måste göra skillnad i vardagen

Över hela landet pågår samtal om hur nya kommunala avtalet, skolavtal18, kan göra skillnad. "Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna tas på allvar i avtalet", säger Helene Olofsson, ordförande för Lärarförbundet i Sjöbo, som nu läser in sig på avtalet.

Johan Bäck "Lärare och skolledare måste märka skillnad i sin vardag"

Johan Bäck, grundskollärare och ordförande för Lärarförbundet i Sundbyberg.

– Med skolavtal18 har vi fått en viktig ledstång att hålla fast vid när vi ska jobba med arbetsbelastnings- och arbetsmiljöfrågor.

– Lärare och skolledare måste märka skillnad i sin vardag. Det här avtalet hjälper till att sätta press på kommunerna att ta arbetsmiljön på allvar och jobba konkret med frågorna.

– Vi har börjat jobba för att avtalet ska bli verklighet och inlett samtal med politiker och tjänstemän om hur kommunen till exempel ska se till att de som varit länge på samma arbetsplats och inte fått ett lyft de senaste åren ska kunna få det.

– Vi har haft ett medlemsmöte där vi drog nyheterna och vad det betyder för ombud och medlemmar.

Helene Olofsson, Lärarförbundets ordförande i Sjöbo"Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna tas på allvar"

Helene Olofsson är lågstadielärare och ordförande för Lärarförbundet i Sjöbo.

– Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna tas på allvar i avtalet. Vi arbetar fram ett nytt samverkansavtal och ser möjligheter att med grund i avtalet trycka på för nya rutiner kring arbetsplatsträffarna (APT).

– Samtidigt ser jag risker med att det kommer att spreta väldigt när man ska lösa så mycket lokalt, på varje plats. Kommer det att bli bättre?

– Lärarbristen har drivit upp lönerna, nackdelen är att de som jobbat länge på samma arbetsplats ligger lågt. Det är bra att det finns stöd i avtalet för att rätta till lönerna för de som halkat efter.

– Nu träffar vi tjänstemän i kommunen om lönerna. Vi kommer också att ha en ombudsträff i november och prata om vad det nya avtalet innebär.

Sonja Stranne, ordförande för Lärarförbundet i Ronneby"Inriktningen i avtalet är bra: att minska arbetsbelastningen och behålla lärare"

Sonja Stranne är lärare i svenska som andra språk och ordförande för Lärarförbundet i Ronneby.

- Jag tycker det är bra med inriktningen i avtalet: att minska arbetsbelastningen för att behålla lärare.
- Det är otroligt viktigt att vi får rätt verktyg för att kunna använda avtalet i olika verksamheter, så att det verkligen blir skillnad för medlemmarna.
- Vi har kunnat använda vissa skrivningar nu i arbetet med löneöversynerna, till exempel för att jobba med ”hängmattan” som finns i lönestrukturen – alla de som jobbat länge men inte premierats de senaste åren.
- Nu läser vi i styrelsen in oss på nya avtalet och så kommer vi att ha en ombudsträff senare i höst.  • Skapad 2018-10-23
Frågor & Svar