Lärarförbundet
Bli medlem

Skolan först i budgetpropositionen

De totala satsningarna i regeringens budgetpropositionen uppgår till 25,5 miljarder för 2015 och 35 miljarder för 2016. Det är cirka en fjärdedel av den totala regeringens satsningar för 2015 och en dryg tredjedel 2016. "Vi är mycket glada över regeringens rejäl skolsatsning", säger Eva-Lis Sirén

Bland de stora posterna i budgeten som rör skolområdet återfinns satsningarna på löner till lärarna, mindre klasser och fler speciallärare och specialpedagoger.

- Det här är vad väljarna har efterfrågat och vad både lärare och elever behöver. Men det är oroande att dessa nödvändiga skolsatsningar riskerar att frysa inne på grund av det parlamentariska läget, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Ett lyft för lärarlönerna

Regeringen satsar tre miljarder på höjda lärarlöner från och med 2016. Det är ett krav Lärarförbundet länge har drivit.

- Det är en stor seger för lärarna att staten nu går in och rättar till en del av lärarnas felavlöning. Nu måste kommuner och fristående skolor också ta sin del av ansvaret. 2015 får inte bli ett mellanår och löneökningarna måste fortsätta många år framöver, säger Eva-Lis Sirén.

Nationella proven ses över

Regeringen aviserar en översyn av de nationella provens antal, omfattning, effekter, förläggning och syfte. En viktig fråga som Lärarförbundet har drivit under valkampanjen ”Skolan först”. Flera gånger har vi uttryckt att det behövs en omedelbar översyn av antalet prov. Så här uttryckte sig Eva-Lis Sirén tidigare i år:

- Jag kräver nu en omedelbar översyn av de nationella proven för att både elever och lärare ska få en dräglig arbetssituation och kunna fokusera rätt.

Fler förslag för minskad arbetsbelastning

Regeringen avser också att komma tillbaka med ytterligare förslag som ska minska lärarnas administration.

- Äntligen har politikerna lyssnat på lärarna och omprövar de nationella proven. När det gäller lärarnas administrativa börda måste man våga lyfta på alla stenar, säger Eva-Lis Sirén.

  • Skapad 2014-10-23
Frågor & Svar