Lärarförbundet
Bli medlem

Skattereduktion för Lärarförbundets medlemsavgift

Du kommer få tillbaka 25 procent av medlemsavgiften som du har betalat till Lärarförbundet. Det kallas skattereduktion och gäller perioden 1 juli-31 december 2018. Det kommer synas på din deklaration. Lärarförbundet rapporterar din summa till Skatteverket.

I mars får du information från Lärarförbundet om den summa som är inrapporterad till Skatteverket för tiden 1 juli till 31 december 2018. Det kommer vara 25 procent av din medlemsavgift. Det krävs att medlemsavgiften har varit minst 400 kronor per år.

1 juli 2018 införde Sverige skattereduktion för fackföreningsavgifter. Det innebär att du kommer få tillbaka pengar på din skatteåterbäring.

Riksdagen fattade beslut den 12 december 2018 att gå på M+KD:s budget 2019. Det betyder att skattereduktionen upphör 1 april 2019. Det påverkar inte den skattereduktion som du har rätt till mellan 1 juli och 31 december 2018.

Bakgrund

Regeringen lade fram lagförslaget om att Sverige skulle återinföra skattereduktion för fackföreningsavgifter - något som avskaffades år 2007. Det krävs att medlemsavgiften har varit minst 400 kronor per år.

Reformen började gälla den 1 juli 2018 . Du ansöker inte själv om att göra avdraget, Lärarförbundet skickar kontrolluppgift till Skatteverket inför deklarationen.

Dina aviseringar från Lärarförbundet ser alltså likadana ut som tidigare. Du får tillbaka 25 procent av medlemsavgiften som skatteåterbäring året efter.

Inte medlem än?

Förutom att medlemsavgiften blir 25 procent lägre bjuder vi på de tre första månaderna. Välkommen att prova vårt medlemskap! Bli medlem på lararforbundet.se/blimedlem

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation – det ger oss ett stort inflytande och bra service till våra medlemmar. Vi har 230 000 medlemmar från skolans alla delar och organiserar lärare, förskollärare, lärare i fritidshem, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare.

För oss är det självklart att alla lärarkategorier ska vara medlemmar i samma förbund. Hela utbildningssystemet är ju en helhet, från förskola via grundskola och gymnasieskola till högskola eller yrkesutbildning. Om du delar den grundtanken så är Lärarförbundet helt rätt för dig!

Ring gärna Lärarförbundet Kontakt 0770-33 03 03 och hör mer om vad ett medlemskap innebär. Välkommen till Lärarförbundet – ditt medlemskap gör nytta!

Gå in på lararforbundet.se/blimedlem

Just nu bjuder vi på medlemsavgiften de tre första månaderna!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här