Lärarförbundet
Bli medlem

Sjuktalen ökar hos grundskole- och gymnasielärare

Statistik över gymnasielärares risk att drabbas av psykiska diagnoser.

Statistik över gymnasielärares risk att drabbas av psykiska diagnoser.

De senaste sjukskrivningssiffrorna från Försäkringskassan visar att lärare i grundskolan och på gymnasiet sjukskrivs betydligt oftare med en psykisk diagnos än andra yrkesgrupper.

Det är Lärarförbundet som har gjort en sammanställning av Försäkringskassans siffror, som visar att allt fler grundskole- och gymnasielärare sjukskrivs med en psykisk diagnos, som utmattning och depression.

Oroväckande ökning

För fem år sedan var sjukskrivningar med psykisk diagnos närmare 30 procent vanligare för en grundskollärare, jämfört med övriga på arbetsmarknaden - förra året var motsvarande siffra 50 procent.

Bland gymnasielärarna är de här jämförelsetalen inte lika höga, men de har ökat desto mer under samma tid, från 8 till 25 procent, rapporterar Ekot som tagit del av vår sammanställning.

Administrationen stjäl tid

Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, säger till Ekot att hon ser flera förklaringar till utvecklingen:

– Det ena är att det har fallit ett berg av administration, papper, planer, mallar och matriser över läraryrket som tar tid från eleverna och arbetet med dem. Och vi ser också samtidigt att det saknas andra yrkeskategorier som stöd för lärarna att kunna vända elevernas resultat, säger Eva-Lis Sirén.

Tydligare förslag från politikerna

– Det har gjorts lättnader på detta med administration och byråkrati, men definitivt inte tillräckligt, säger Eva-Lis Sirén avslutningsvis till Ekot.

Krav inför valet
Eva-Lis Siréns uttalande går hand i hand med vad vi vill att skoldebatten ska handla om:

- Höj lärarlönerna.

- Rensa bort onödig administration.

- Se till att varje barn och elev får det stöd de behöver.

  • Skapad 2014-04-28
Frågor & Svar