Lärarförbundet
Bli medlem

Sjuklön vid indragen sjukpenning för kommunalt anställda lärare har upphört. Läs mer på AFA:s webbplats

Försäkringsförmån, särskild AGS-KL-förmån, som gäller anställda hos kommuner, landsting, regioner och vissa kommun-nära bolag som trädde i kraft den 1/6 2018 har upphört från och med den 1 oktober 2022.

Det finns övergångsregler som innebär att det fortfarande går att anmäla och få förmånen om datumet för den indragna sjukpenningen är före 1 oktober 2022.

Läs mer på AFA försäkring


Behöver du mer information?

Hör av dig till Lärarförbundet Kontakt på tel. 0770-33 03 03 som erbjuder stöd och fördjupad information om hur du kan göra om detta berör dig.


  • Skapad 2018-06-04
  • Uppdaterad 2022-10-20
Frågor & Svar