Lärarförbundet

Sjuklön vid indragen sjukpenning för kommunalt anställda lärare

Du som är lärare anställd på en skola eller förskola inom en kommun har möjlighet att få sjuklön vid indragen sjukpenning.

Har du fått ett besked från Försäkringskassan att din sjukpenning ska dras in finns det en möjlighet i det kommunala kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelser) § 28 mom. 9, att istället få sjuklön från din arbetsgivare. En sådan sjuklön betalas ut under maximalt 180 dagar. Motiveringen till den indragna sjukpenningen måste vara att Försäkringskassan bedömer att du kan försörja dig själv genom annat normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Vid andra orsaker till indragningen blir det inte aktuellt med sjuklön enligt denna bestämmelse.

Det är viktigt att känna till att den här sjuklönen inte är sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det betyder att din SGI kan komma att nollställas. Ett sätt att undvika att förlora din SGI är att du direkt anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Meddela arbetsgivaren och Lärarförbundet

När du får ett besked från Försäkringskassan om att din sjukpenning kan komma att dras in ska du genast meddela din arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar ut sjuklönen tidigast från den dagen hen fått kännedom om att sjukpenningen dragits in så därför bör du vara ute i god tid med din begäran om sjuklön.

Ta kontakt med Lärarförbundet för stöd och fördjupad information om hur du kan göra i den här situationen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här