Lärarförbundet
Bli medlem

Sjuklön vid indragen sjukpenning för kommunalt anställda lärare

En ny försäkringsförmån, särskild AGS-KL-förmån, som gäller anställda hos kommuner, landsting, regioner och vissa kommun-nära bolag träder i kraft från och med den 1/6 2018. Den ersätter bestämmelsen i AB § 28 mom 9. För fall där sjukpenningen drogs in före 1/6 gäller den tidigare bestämmelsen.

En ny försäkringsförmån, Särskild AGS-KL-förmån, som gäller anställda hos kommuner, landsting, regioner och vissa kommun-nära bolag träder i kraft från och med den 1 juni. Förmånen ger ersättning när Försäkringskassan beslutat om att inte utge sjukpenningen med motivering att den anställde kan försörja sig själv genom förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Förmånen baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten vid insjuknandet och betalas under högst 180 dagar.

På AFA-försäkrings webbplats kan du läsa mer om när förmånen gäller och även göra en anmälan

Ha koll på din SGI (sjukpenninggrundande inkomst)!

Varken sjuklönen enligt AB§28 mom. 9 eller särskild AGS-KL förmån är SGI-skyddande.

På samma sätt som tidigare måste den som uppbär den nya AGS-KL förmånen anmäla sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen, den första dagen sjukpenning inte längre utges. Annars kan din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) komma att nollställas.

Behöver du mer information?

Hör av dig till Lärarförbundet Kontakt på tel. 0770-33 03 03 som erbjuder stöd och fördjupad information om hur du kan göra om detta berör dig.


  • Skapad 2018-06-04
  • Uppdaterad 2018-06-04
Frågor & Svar