Lärarförbundet
Bli medlem

Sjuk under jullovet som ferieanställd

Skulle du råka bli sjuk under jullovet? Här finns all information om vad som gäller, utifrån vilket kollektivavtal du tillhör.

Kommunalt ferieanställd samt ferieanställning inom Sobona

Under jullovet har du så kallade arbetsfria dagar, som kan jämföras med helgdagar. Om du är sjuk på jullovet och är tillbaka i arbete innan lovet är slut händer ingenting. Du får din lön som vanligt.

Är du fortfarande sjuk när lovet är slut sjukanmäler du dig till din arbetsgivare och sjukskriver dig. Då får du sjuklön med ett karensavdrag. Sjuklöneperioden börjar alltså först när lovet är slut.

Mer om sjuklön och sjukskrivning.

Observera att du inte kan få igen den lediga tiden i form av ekonomisk ersättning eller annan ledighet.

Det är bra att kontakta arbetsgivaren om du tror att du kommer vara sjuk när arbetet börjar igen efter lovet.


Ferieanställda inom Almega och Fremia skolor, förskolor och fritidshem

I både Almega- och KFO-avtalet räknas julledigheten som ferie. Om du är sjuk under ferien utgår ferielön. Om du blir sjuk före julferien får du först ett karensavdrag. Sedan får du sjuklön från arbetsgivaren, som motsvarar cirka 80 procent av din lön, tills julferien inleds.

Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna i sjukperioden. Sedan behöver du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

När Försäkringskassan betalar ut sjukpenning får du både sjukpenning och ferielön. Detta eftersom den är intjänad (till skillnad från det kommunala avtalet).


Ferieanställda inom Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola, utbildning/skola

För ferieanställda inom Arbetsgivaralliansens verksamhetsområde läggs semester ut under julledigheten

Om du blir sjuk under julledigheten och sjukskriver dig får du först ett karensavdrag. Sedan får du sjuklön från arbetsgivaren som motsvarar cirka 80 procent av din lön.

Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna i sjukperioden. Sedan behöver du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Meddela arbetsgivaren omedelbart att du vill spara semesterdagarna till en annan tidpunkt.

Ett alternativ kan vara att både ta ut semesterdagarna och få sjuklön.


Mycket viktigt att ta en vårdkontakt vid arbetsskada

Är sjukdomen kopplad till en arbetsskada är det mycket viktigt att gå till läkare och få det bedömt, informera arbetsgivaren och se till att det anmäls till Försäkringskassan. Vänta inte till efter lovet!

Det kan ha betydelse om du senare ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Mer om arbetsskada.


Friskskriv dig inte under lovet

Var försiktig med att friskskriva dig under lovet. Skulle du fortfarande vara sjuk efter lovet kan det bli problem att återigen få sjukpenning.

  • Skapad 2017-12-18
  • Uppdaterad 2021-12-03
Frågor & Svar