Lärarförbundet
Bli medlem

Sjuk under lovet som ferieanställd

Om du som lärare blir sjuk under lovet är det vissa saker som gäller samt som du bör tänka på. Här har vi samlat ihop information till dig om hur du bör gå till väga vid sjukdom, oavsett kollektivavtal.

Kommunalt ferieanställd samt ferieanställning inom Sobona med KFS avtal

I det kommunala ferieavtalet är det bara sommarlovet som är så kallad ferie. Under ferien har du ferielön som du har tjänat in under läsåret. Alla övriga lov är arbetsfria dagar där du har lön.

Om du är sjuk på jullovet eller andra lov och sjukskriver dig får du ett karensavdrag och sedan sjuklön, från arbetsgivaren, dag 2-14. Sjuklönen motsvarar ca 80% av din lön. Är du fortsatt sjukskriven efter det får du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Du får inte igen den lediga tiden i form av ekonomisk ersättning eller annan ledighet.

Om du är sjuk under lovet, inte anmäler det till arbetsgivaren och är tillbaka i arbete innan lovet är slut händer ingenting, du får då lön som vanligt. Som kommunalt ferieanställd finns alltså ingen anledning att sjukskriva sig under lovet annat än om det är en arbetsskada, då är kopplingen till sjukdomen är mycket viktig. Detta kan ha stor betydelse om du senare ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Likaså ska du vara försiktig med att friskskriva dig om du inte är helt frisk under lovet - skulle du fortfarande vara sjuk efter lovet kan det bli problem att återigen få sjukpenning.

Ferieanställda inom Almega och Arbetsgivarföreningen KFO

I både Almega- och KFOavtalet räknas julledigheten som ferie. Om du är sjuk under ferien utgår ferielön. Sker insjuknandet före julferien får du först ett karensavdrag och sedan sjuklön från arbetsgivaren, som motsvarar ca 80% av din lön., tills julferien inleds. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna i sjukperioden därefter behöver du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

När Försäkringskassan betalar ut sjukpenning får du däremot både sjukpenning och ferielön. Detta eftersom den till skillnad från det kommunala avtalet är intjänad.

Är sjukdomen kopplad till en arbetsskada är det mycket viktigt att gå till läkare och få det bedömt och att se till att informera arbetsgivaren och tillse att det anmäls till Försäkringskassan. Det kan ha betydelse om du senare ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Likaså ska du vara försiktig med att friskskriva dig under lovet - skulle du fortfarande vara sjuk efter lovet kan det bli problem att återigen få sjukpenning.

Höst-, sport- och påsklov är inte ferie utan är arbetsfria dagar där du har lön. Då gäller samma förhållande angående arbetsfria dagar som du kan läsa om under kommunalt ferieanställd, se ovan!

Ferieanställda inom Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola, Utbildning/Skola

För ferieanställda inom Arbetsgivaralliansens verksamhetsområde läggs semester ut under julledigheten. Om du blir sjuk under julledigheten och sjukskriver dig får du först ett karensavdrag sedan sjuklön från arbetsgivaren som motsvarar ca 80% av din lön. Arbetsgivarna betalar sjuklön de första 14 dagarna i sjukperioden därefter behöver du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Meddela arbetsgivaren utan dröjsmål att du vill spara semesterdagarna till annan tidpunkt. Ett alternativ kan vara att både ta ut semesterdagarna och få sjuklön.

Är sjukdomen kopplad till en arbetsskada är det mycket viktigt att sjukskriva sig. Det kan ha betydelse om du senare ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Likaså ska du vara försiktig med att friskskriva dig under lovet - skulle du fortfarande vara sjuk efter julledigheten kan det bli problem att återigen få sjukpenning.


Sjuk under sommarlovet? Läs mer här!


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här