Lärarförbundet
Bli medlem

SETT 2019 sätter skapandet i centrum

Träffa oss i vår monter

Träffa oss i vår monter

Årets SETT går av stapeln 9-11 april och Lärarförbundet är samarbetspartner även i år. I vår mötesplats har du möjlighet att lyssna till spännande föredrag, möta ombudsmän, stärka dig med en shot och vila fötterna bland mycket annat. Självklart ger vi dig som medlem rabatt på de olika spåren!

När: 9-11 april 2019

Var: Kistamässan, monter C:41

Spår 1: Pedagogik & Didaktik

Spår 2: Ledning & Utveckling

I dagarna tre förkovrar sig lärare, studenter och skolledare tillsammans under parollen "Co-create and educate" med skapandet i centrum. Två olika spår kan väljas och kombineras utifrån intresse.

Som medlem i Lärarförbundet får du 10% rabatt på konferensbiljetten. Att komma in på mässan och ta del av utställningen är helt kostnadsfritt.

Lärarförbundets program på SETT

Onsdag 10 april

Maria Glawe från Trelleborg. speciallärare med inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Vinnare av priset Guldäpplet 2018.

Marias föreläsning ger inblick i kreativa lärmiljöer och demokratiska arbetssätt där elever, oavsett behov och förutsättningar, utmanas och blir medskapande i värdeskapande projekt som knyter samman skolan med det omgivande samhället. Genom konkreta undervisningsexempel skildras hur en lärande gemenskap skapas där elever tillägnar sig fördjupade kunskaper och utvecklar kompetenser som behövs för att navigera på ett utforskande, men också kritiskt och ansvarsfullt sätt i en komplex och ständigt föränderlig värld.

Fredrik Sandström är lärare i svenska och grundare av Lektionsbanken, föreläsare och bloggar. 2017 tilldelades han svensklärarpriset.
Att hitta vägar som engagerar och motiverar eleverna är en av lärarens viktigaste uppgifter. Hur skapar läraren goda förutsättningar för elevens aktiva deltagande? Fredrik visar med exempel ur undervisningen i svenska hur digitala verktyg kan bli ett stöd för ökad begriplighet, samt hur undervisningen kan varieras med olika texter och kreativa aktiviteter. Med berättelsens kraft i anekdoter, virala succéer, bilder och korta filmklipp kan undervisningen ledas från det elevnära till mer utmanande frågor när eleven utforskar sin inre och yttre värld.

Torsdag 11 april

Jessica Ekberg och Monika Lång, Förskollärare. Skapare av en ny arbetsmodell.
Välkommen till en bokstavspromenad med Jessica och Monika som vill att det ska vara lustfyllt att gå till skolan och att det ska vara kul att lära sig läsa. Med det som utgångspunkt har de skapat en arbetsmodell som uppmuntrar och tar tillvara elevernas intressen. Hur kan man arbeta med ämnesövergripande tema? Hur kan man få eleverna intresserade av bokstäver och deras ljud? På föreläsningen får du ta del av hur Monika och Jessica arbetar med bokstavsbesök, veckotema och presentation av veckans arbete.

Erika Kyrk Seger, Förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult
Digitala resurser ger oss i förskolan fantastiska möjligheter att på olika sätt dokumentera vår verksamhet och barnens processer genom gemensamma plattformar, foto och film. Fantastiska möjligheter som också skapat en hel del dilemman kring den pedagogiska praktiken där barnen kan bli objekt i dokumentationen snarare än ett subjekt. Hur kan vi skapa tillgänglighet mellan den digitala dokumentationen och barnens egna lärprocesser?

Fredrik Sandström är lärare i svenska och grundare av Lektionsbanken, föreläsare och bloggar. 2017 tilldelades han svensklärarpriset.
Att hitta vägar som engagerar och motiverar eleverna är en av lärarens viktigaste uppgifter. Hur skapar läraren goda förutsättningar för elevens aktiva deltagande? Fredrik visar med exempel ur undervisningen i svenska hur digitala verktyg kan bli ett stöd för ökad begriplighet, samt hur undervisningen kan varieras med olika texter och kreativa aktiviteter. Med berättelsens kraft i anekdoter, virala succéer, bilder och korta filmklipp kan undervisningen ledas från det elevnära till mer utmanande frågor när eleven utforskar sin inre och yttre värld.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här