Lärarförbundet
Bli medlem

Vilken frånvaro är semesterlönegrundande?

Grunden är att när du inte jobbar så arbetar du heller inte in semester. Men i några fall är det annorlunda, till exempel under viss del av din föräldraledighet eller om du är sjukskriven för arbetsskada.

När du arbetar så arbetar du också in semester så att du kan få betalt när du är ledig. Är du frånvarande så får du inte heller semesterdagar. Det här gäller också för dig som har ferietjänst och ferielön på till exempel sommarlovet.

Det finns dock undantag i semesterlagen:

 • Vid sjukdom, i högst 180 dagar. Sjuk del av dag räknas som hel dag.
 • Vid arbetsskada, samtliga frånvarodagar.
 • Ledighet på grund av risk för överförande av smitta, 180 dagar.
 • Föräldraledighet, 120 dagar per förälder och födsel (ensam vårdnadshavare 180 dagar).
 • Tillfällig vård av barn (VAB) 120 dagar (ensam vårdnadshavare 180 dagar). Det krävs inte uttag av tillfällig föräldrapenning.
 • Graviditetspenning utges, all tid.
 • Närståendevård, 45 dagar.
 • Viss försvarsutbildning, 60 dagar.
 • Ledighet för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, 180 dagar.
 • Ledighet när utbildningen avser fackliga frågor, 180 dagar.
 • Ledighet för svenskutbildning för invandrare, samtliga dagar

Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd.

 • Skapad 2014-09-30
 • Uppdaterad 2022-03-04
Frågor & Svar