Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Vilken frånvaro är semesterlönegrundande?

Grunden är att när du inte jobbar så arbetar du heller inte in semester. Men i några fall är det annorlunda, till exempel under viss del av din föräldraledighet eller om du är sjukskriven för arbetsskada.

När du arbetar så arbetar du också in semester så att du kan få betalt när du är ledig. Är du frånvarande så får du inte heller semesterdagar. Det här gäller också för dig som har ferietjänst och ferielön på till exempel sommarlovet.

Det finns dock undantag i semesterlagen:

 • Vid sjukdom, i högst 180 dagar.
 • Vid arbetsskada, samtliga frånvarodagar.
 • Ledighet på grund av risk för överförande av smitta, 180 dagar.
 • Föräldraledighet, 120 dagar per förälder och födsel (ensam vårdnadshavare 180 dagar).
 • Tillfällig vård av barn (VAB) 120 dagar (ensam vårdnadshavare 180 dagar).
 • Graviditetspenning utges, all tid.
 • Närståendevård, 45 dagar.
 • Viss försvarsutbildning, 60 dagar.
 • Ledighet för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, 180 dagar.
 • Ledighet när utbildningen avser fackliga frågor, 180 dagar.
 • Ledighet för svenskutbildning för invandrare, samtliga dagar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här