Lärarförbundet

Semesteranställning/semestertjänst

Som semesteranställd arbetar du hela året förutom när du har semester. Här hittar du bestämmelserna kring semestertjänst och semesteranställning.

Här kan du läsa om de semesterregleringar som finns i de centrala kollektivavtalen. På många ställen har man dessutom gjort lokala anpassningar av regleringen till de egna förhållandena.

Ordinarie arbetstid för heltid är vanligtvis 40 timmar per vecka och minst 5 veckors semester, utom för statligt anställda, som har en veckoarbetstid på 39 timmar och 45 minuter. Lokala arbetstidsavtal kan också innehålla bestämmelser om förkortad veckoarbetstid.

Vanligt för förskollärare och fritidspedagoger

Semesteranställning gäller de allra flesta arbetstagare. Det är också den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i förskola och fritidshem, studie- och yrkesvägledare och chefer – oavsett arbetsgivare. Vissa privata arbetsgivare anställer också lärare i grund- och gymnasieskola på semesteranställning. Även en del lärare inom vuxenutbildning har semesteranställning.

Viktigt med schema

Arbetstiden ska vara utlagd i ett personligt arbetstidsschema, som anger när du börjar och slutar varje dag. Inom varje begränsningsperiod ska arbetstiden i genomsnitt uppgå till det överenskomna veckoarbetstidsmåttet. Även om den varierar mellan veckorna, ska de ordinarie arbetstiderna läggas fast i ett schema. Detta för att man ska kunna avgöra när eventuell övertid börjar.

Lärarna ska ha stort inflytande över schemaläggningen, men schemat måste vara godkänt av chefen för att övertid ska kunna komma ifråga.

Alla arbetsuppgifter ska rymmas inom schemat

Inom schemat ska alla arbetsuppgifter rymmas även tid för planering, utvecklingsarbete, kompetensutveckling med mera.

Semesteranställda kan ha ett visst mått av förtroendearbetstid om man har kommit överens om det i ett kollektivavtal med arbetsgivaren. Förtroendearbetstiden förfogar man själv över. Den är avsedd för enskilt för- och efterarbete, vissa spontana föräldrakontakter samt viss egen fortbildning.

Min arbetstid

Om du vill få bra koll på din arbetstid över hela året kan du använda verktyget Min arbetstid. Där kan du planera och få koll på din arbetstid.

Lokala bestämmelser

Det kan finnas ett lokalt kollektivavtal som reglerar arbetstiden. Hör med arbetsplatsombudet eller din avdelning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här