Lärarförbundet
Bli medlem

Semester och ferie - så lång ledighet har lärare rätt till

Semester, ledighet, ferie, sommarlov... Att du ska få semester är bestämt i lagen, men du som är lärare och omfattas av kollektivavtal kan också ha rätt till längre ledighet. Här hittar du vad som står om semester i de flesta avtalen.

Oavsett typ av anställning har alla lärare, förskollärare och fritidspedagoger semester. I semesterlagen finns de grundläggande bestämmelserna för semestern. Närmare regler finns i ditt kollektivavtal.

I vissa fall tjänar du in semester också när du är frånvarande, det kallas semesterlönegrundande frånvaro.

Semestertjänst

Om du har en anställning med semesterreglering ska du erbjudas möjlighet att framföra dina önskemål om semester. Men det är arbetsgivaren som till sist har beslutsrätten över hur semestrarna ska läggas - efter förhandling med Lärarförbundet.

Enligt semesterlagen ska du ha minst fyra veckors ledighet under perioden juni till augusti om inte du och din arbetsgivare kommer överens om annat.

Underrättelse från arbetsgivarens sida om beviljad semester ska lämnas senast två månader innan ledigheten ska påbörjas.

Ferietjänst

Om du har en anställning med feriereglering räknas den första delen av sommaren som semesterperiod. Du har ingen rätt att spara semester i en ferieanställning.


Anställda inom kommun eller landsting, eller arbetsgivare som tillhör Sobona (tidigare Pacta)

upp till 40 år 25 semesterdagar
mellan 40 och 49 år 31 semesterdagar
från 50 år 32 semesterdagar


Har du en anställning med semesterreglering? Enligt avtalet ska man sträva efter fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna.

Du måste ta ut minst 20 semesterdagar varje år. Resten kan du spara till ett annat år. Om antalet sparade dagar överstiger 40, får du kontant ersättning för de överskjutande dagarna. Från och med den 1 maj 2020 är taket för sparade semesterdagar 30. Om du har fler dagar sparade så finns det en övergångsregel som säger att du har tid på dig fram till 2025 komma ner till 30.

Semesterdagar utöver de första 25 kan alternativt tas ut i form av enstaka semestertimmar. Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180.

Du som har en anställning med uppehållsreglering (uppehållstjänst) får normalt inte själv bestämma när semestern ska tas ut. Semestern är förlagd till de första 45 dagarna av sommarledigheten.

Anställda inom staten

upp till 29 år 28 semesterdagar
mellan 30 och 39 år 31 semesterdagar
från 40 år 35 semesterdagar


Du måste ta ut minst 20 semesterdagar varje år. Resten kan du spara till ett annat år. Du får dock maximalt ha 30 sparade semesterdagar.

Privatanställda lärare

Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal om fler semesterdagar med en rad arbetsgivare inom privat sektor. Därför kan det förekomma att du har rätt till fler semesterdagar än vad som anges nedan. Fråga din arbetsgivare eller din avdelning om du är osäker.

Svenska kyrkan

upp till 40 år 27 semesterdagar
mellan 40 och 49 år 31 semesterdagar
från 50 år 32 semesterdagar


Har du en anställning med semesterreglering? Enligt avtalet ska man sträva efter fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna.

Du måste ta ut minst 20 semesterdagar varje år. Resten kan du spara till ett annat år. Om antalet sparade dagar överstiger 40, får du kontant ersättning för de överskjutande dagarna.

Semesterdagar utöver de första 25 kan alternativt tas ut i form av enstaka semestertimmar. Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180.

Du som har en anställning med uppehållsreglering får normalt inte själv bestämma när semestern ska tas ut. Semestern är förlagd till de första 45 dagarna av sommarledigheten.

Almega Tjänsteföretagen

Du har 25 semesterdagar. Du måste ta ut minst 20 betalda semesterdagar varje år och spara maximalt fem betalda semesterdagar till ett annat år, dock längst i fem år. Du får dock maximalt ha 25 sparade semesterdagar.

Arbetsgivaralliansen

upp till 40 år 25 semesterdagar
mellan 40 och 49 år 31 semesterdagar
från 50 år 32 semesterdagar


Du måste ta ut minst 20 semesterdagar varje år. Resten kan du spara till ett annat år. Du får dock maximalt ha 30 sparade semesterdagar.

Vindora Utbildning AB (f.d. Praktiska Sverige AB)

upp till sex års anställning 25 semesterdagar
mer än sex års anställning 27 semesterdagar

Studieförbunden (f.d. Folkbildningsförbundet)

Du har 26 semesterdagar.

KFO

upp till 40 år 25 semesterdagar
mellan 40 och 49 år 31 semesterdagar
från 50 år 32 semesterdagar


Du måste ta ut minst 20 semesterdagar varje år. Resten kan du spara till ett annat år. Du får dock maximalt ha 25 sparade semesterdagar.

KFS

Du har 25 semesterdagar, om du inte är anställd före 1 september 1998. I så fall får du 31 semesterdagar när du fyller 40 och 32 semesterdagar när du fyller 50.

Du måste ta ut minst 20 semesterdagar varje år och spara maximalt fem till ett annat år. Du får dock maximalt ha 25 sparade semesterdagar.

Lernia

Du har 25 semesterdagar. Därtill tillkommer eventuellt ytterligare semester i individuellt avtal eller i lokalt kollektivavtal.


  • Skapad 2013-10-02
  • Uppdaterad 2020-12-09
Frågor & Svar