Lärarförbundet
Bli medlem

Se till att chefen har koll på hur du mår!

När det finns ett glapp mellan behoven och möjligheterna att räcka till som lärare ökar arbetsbelastningen och stressen. Om tiden för återhämtning saknas kan stressen bli skadlig. – Det är rektor/förskolechef som har ansvaret för din hälsa. Var tillsammans vaksamma på signalerna och bromsa i tid!

Cyrene Martinsson Waern, arbetsmiljö, stress, utredareCyrene Martinsson Waern, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert svarar på frågor om arbetsbelastning, stress och hur man bromsar i tid.

Lärare blir allt oftare sjuka av stress. Hur kommer det sig att lärare är en så drabbad yrkesgrupp?

– Många lärare har haft en alltför hög arbetsbelastning under lång tid. Arbetsuppgifterna ryms inte inom arbetstiden och återhämtningen blir lidande. Många drabbas av samvetsstress, frustration över att inte räcka till för barn och elever, vilket kan leda till sjukskrivning.

Vad är viktigast för att det inte ska gå så långt som till sjukskrivning?

– Det bästa är om det från början finns ett förebyggande arbete och ”luft i systemet” för oförutsedda händelser. Föreskrifterna som kompletterar lagen är tydliga om att det ska finnas balans mellan krav och resurser. Prata på arbetsplatsträffar om hur ni mår och synliggör om ni hinner med det ni ska så att det blir möjligt för chefen att prioritera och bortprioritera arbetsuppgifter.

Prata på arbetsplatsträffar om hur ni mår!

Hur kan jag bromsa i tid?

–Var vaksam på stressignalerna och prata med chefen om du inte mår bra. Det bästa för den enskilde och arbetsplatsen är om det inte behöver gå så långt som till sjukskrivning.

Vad är chefen skyldig att göra?

– Chefen är ytterst ansvarig för din och dina kollegors arbetsmiljö. Ta upp signaler om skadlig stress och dålig arbetsmiljö med chefen – för chefen kan bara åtgärda det som hen vet om! Om det är svårt att prata med chefen – vänd er till Lärarförbundets ombud/skyddsombudet på arbetsplatsen.

Chefen är ytterst ansvarig för din och dina kollegors arbetsmiljö.

Vad kan jag göra för att hjälpa en kollega som håller på att bli sjuk av stress?

– Det är jätteviktigt att få hjälp i tid! Prata med kollegan. Tipsa om att kontakta skyddsombudet och chefen. Kanske är kollegan inte så ensam som hen tror. Chefen ska göra allt som står i sin makt för att undvika ohälsa och kan exempelvis koppla in företagshälsovården som stöd.


9 § Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.

Ur AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kommentarer:

Sofia
Sofia Hirschfeldt

Om man har en chef som gått in i väggen och den nya kommer i februari och den andra förskolechefen som har två andra förskolor i enheten uttrycker att hon inte bryr sig hur vi mår. Som dessutom inte håller tystnadsplikt och är aggressiv mot vissa anställda. Vad gör man då???

  • Skapad 2017-11-13 19:30
Cyrene
Cyrene Waern
Svar till Sofia Hirschfeldt

Hej Sofia,
Här låter det som om det är dags att koppla in skyddsombudet på din arbetsplats för att få stöd i er situation. Finns inget skyddsombud på din arbetsplats så kan du vända dig till Lärarförbundets avdelning där du arbetar och få reda på vem som är huvudskyddsombud (kommunal verksamhet) eller regionalt skyddsombud (fristående verksamhet) så hjälper hen dig i ärendet.

Av din fråga framgår inte vilket ansvar den här förskolechefen har för just din enhet, men oberoende av det är det oförsvarligt att uttrycka sig i termer av att man som chef inte bryr sig om hur de anställda mår eller bete sig på annat sätt som kränker de anställda. Som chef har man det fulla arbetsmiljöansvaret som bl a innebär att se till att ingen utsätts för fara för ohälsa eller olycksfall och att säkerställa att kränkande särbehandling inte förekommer.
Det betyder att om en anställd signalerar att fara för ohälsa finns så ska chefen undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika att den anställde riskerar att bli sjukskriven pga arbetet.
Har ni ingen tillförordnad chef under ordinarie chefs sjukskrivning och fram till nya chefen tillträder, behöver ni vända er till en chef på nästa nivå för att berätta vad som pågår.
Med vänlig hälsning,

Cyrene Waern

  • Skapad 2017-11-16 12:09
Cyrene

Om Cyrene Waern

Leg lärare i franska och spanska som sadlat om till ombudsman & arbetsmiljöexpert. Brinner för en arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa p g a arbetet!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här