Lärarförbundet

Se Lärarkvällarna hösten 2015 i efterhand

Lärarkvällarna hösten 2015 har arrangerats under temat ”Nycklar till framgångsrik skolutveckling” och erbjudit tre inspirerande föreläsare, Stefan Einhorn, Marie Gladh och Christer Ferm. Här kan du se deras föreläsningar igen.

Godhet som framgångsfaktorGodhet som framgångsfaktor
Föreläsare; Stefan Einhorn, professor, författare och föreläsare

Hur skapar vi framgång för oss själva och för vår arbetsplats? Hur utvecklas vi tillsammans på jobbet? Att vara generös och behandla människor väl är en väg till framgång, menar författaren och föreläsaren Stefan Einhorn. Något som kan användas såväl i arbetsgrupper som i ledningsgrupper. Stefan Einhorn är professor och överläkare vid Radiumhemmet. Han har skrivit ”Vägar till visdom” och bästsäljaren ”Konsten att vara snäll”.

Lärande och inflytande på riktigt
Föreläsare; Christer Ferm, utvecklingschef, lärare och rektor

I Mölndals kommun pågår ett unikt samarbete mellan skolor, Skolverket och forskare för att alla barn och elever ska kunna mötas av en meningsfull, likvärdig och tillgänglig lärmiljö. Samarbetet kopplas till den utvecklingsplan som den lokala skolförvaltningen håller på och ta fram.


Vägen tillbaka till skolan
Föreläsare: Marie Gladh, samordnare för barn i behov av särskilt stöd

"Möt hemmasittaren i hemmet och i den virtuella världen". Det säger specialpedagogen Marie Gladh som tillsammans med kuratorn Krysmyntha Sjödin arbetat fram Nyckelmetoden. Metoden bygger på en tvärprofessionell samverkan där läraren samarbetar med en person med psykosocial kompetens. När man möter hemmasittare måste man flippa sitt tänkande menar Marie Gladh.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här