Lärarförbundet

Se Lärarkvällarna hösten 2014 i efterhand

Se 2014 års föreläsningar av Lärarkvällarna i efterhand här. Inom temat "Möjligheter med IT i undervisningen" belyste tre föreläsningar olika vinklar och möjligheter med IT i undervisningen.

Med den digitala tekniken uppstår nya möjligheter i klassrummet och pedagogiken. Vi ser vidgade möjligheter att kommunicera, utforska, formulera och simulera. Kunskapen och undervisningen kan få nya former, och det gäller också relationerna mellan lärare – elev, elev – elev och lärare – lärare.

Lärarkvällarna hösten 2014 ägnades åt hur vi kan ta tillvara på de nya möjligheterna med IT i undervisningen. Tre olika lärarkonstellationer delade med sig av sina infallsvinklar på temat.


"Ett nytt lärarskap i digitala fotspår"
Föreläsare: Erika Kyrk Seger förskollärare, författare och föreläsare


"Flipped Classroom – det omvända arbetssättet"
Föreläsare: Daniel Barker gymnasielärare, författare och föreläsare


"Utveckla undervisningen med kollegialt samarbete"
Föreläsare: Sara Mörtsell och Gunnel Thydell lärare och två av initiativtagarna till Digitala Skollyftet

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här