Lärarförbundet
Bli medlem

Schemakoll ger koll på arbetstid och arbetsmiljö

Med schemakoll får du koll på schema och planering utifrån arbetstidsavtalet, Arbetstidslagen och Arbetsmiljölagen. Du får hjälp att sätta gränser för dig själv och ett konkret underlag för samtal om ditt uppdrag, dina förutsättningar, din arbetsmiljö, din arbetstid och din arbetsinsats.

Du kan göra din schemakoll på olika sätt, t ex med papper, penna, färger, miniräknare eller med verktygen ”Schemakoll vecka” och ”Schemakoll år”. Det viktiga är att du har schemakoll!


Schemakoll – steg för steg

Utgå från en vanlig vecka

(t ex i ”Schemakoll vecka”)
1: Lägg in undervisning, möten och annat som redan är bestämt
2: Lägg in tid för paus och ställtid.
3: Lägg in minst 30 minuters rast varje dag du arbetar mer än 5 timmar
4: Beräkna din reglerade arbetstid en vanlig vecka.

Kolla din reglerade arbetstid

(t ex i ”Schemakoll år")
5: Beräkna och fyll i tid för arbetsuppgifter som bara utförs ibland.
6: Summera tiden vanliga veckor och övrigt arbete för hela året/beräkningsperioden.

Kolla balansen mellan uppdrag och förutsättningar

(t ex i ”Schemakoll vecka”)
7: Lägg in allt du ska hinna under reglerad arbetstid en vanlig vecka och den tid det tar. Räkna med allt som tar tid. Saknas plats, lägg in uppgiften i slutet av någon arbetsdag.
8: Summera tiden du behöver för allt reglerat arbete.


Verktygen

Det finns två verktyg till din hjälp för att få schemakoll.

”Schemakoll vecka” fokuserar på hur planering och schemaläggning ger dig förutsättningar för en bra arbetsmiljö i vardagen - steg 1-4 och 7-8 ovan.

”Schemakoll – år” visar om ditt arbetstidsschema stämmer med ditt arbetstidsavtal - steg 5-6 ovan. Du kan välja mellan att göra en snabbkoll eller vara lite mer noggrann.

Om du inte har ett fastställt arbetstidsschema, börja med att göra steg 1-4 i ”Schemakoll vecka”.


”Schemakoll vecka” – så här gör du

1: Markera den modul du vill lägga till

2: Tryck Ctrl+C (kopiera)

3: Markera i schemat när den ska börja

4: Tryck Ctrl+V (klistra in)

Schemakoll vecka


”Schemakoll år” – så här gör du

Verktyget har fem flikar.

Snabbkoll: Lägg in ditt arbetstidsschema en vanlig vecka.
Använd kolon mellan timmar och minuter.

 • Fyll i tid för de arbetsuppgifter som bara utförs ibland under året.
 • Ändra din tjänstgöringsgrad om du inte jobbar heltid.
 • Ändra din reglerade arbetstid enligt avtal om det behövs.

Saldo visar en uppskattning av om din planering följer arbetstidsavtalet.

A-dagar + timmar: Radera datumen för vardagar du inte ska arbeta.
Korrigera arbetstiden de dagar den avviker från veckoschemat.

Perioder: Fyll i datum, timmar och A-dagar (ferieanställda) din arbetsgivare beslutat om.

Du kan kolla saldot med eller utan uppgifter om beräknings/avstämningsperioderna. Ange då början och slut på året om du är ferieanställd, eller början och slut för den period du kollar om du är semesteranställd.

Saldo år och perioder visar en bild av din noggrannare planering och om den följer arbetstidsavtalet.

Schemakoll år ferie
Schemakoll år semester
Schemakoll år uppehåll


Kolla att:

 • Arbetstidsschemat (veckoplanering + årsplanering) följer arbetstidsavtalet.
 • Planeringen ger utrymme för rast, paus, förflyttning och omställning. Du ska kunna vara på plats, förberedd och i tid utan att behöva stressa, till all undervisning och alla möten.
 • Alla arbetsuppgifter kan hinnas med under arbetstiden.

Använd schemakollen

 • i uppdragsdialog med din chef inför beslut om bemanning och tjänstefördelning så att hen förstår hur besluten påverkar din vardag.
 • vid schemaläggning för att kolla att förslag till schema, möteskalendarium och årsplanering ger förutsättningar för en god arbetsmiljö.
 • för att hålla koll under året på att schema och planering fungerar.
 • i lönesamtal för att återknyta till de uppdrag och förutsättningar du fått så att samtalet handlar om det du faktiskt ägnar din tid åt, hur det går och varför.

Beslut om bemanning, tjänsteplanering och principer för schemaläggning ska förhandlas och riskbedömas. Dela med dig av din schemakoll till ditt ombud inför förhandlingar och skyddsronder.

Ett fåtal av våra medlemmar är anställda på uppehållstjänst. Det är i grund och botten en semesteranställning på deltid med ett begränsat antal arbetsdagar per år. För uppehållsanställda fungerar det att använda "Schemakoll år - semester" förutom att antalet utlagda arbetsdagar inte stäms av mot uppehållsfaktorn.

 • Skapad 2021-07-12
Frågor & Svar