Lärarförbundet
Bli medlem

Satsning på kunskapslyft kräver fler behöriga komvux-lärare

Det är bra att regeringen vill satsa 2,5 miljarder kronor på nya utbildningsplatser inom högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux. Men idag är det svårt att rekrytera behöriga lärare till komvux och regeringen måste därför ta itu med lärarkrisen.

I ett "kunskapslyft" inom vuxenutbildningen vill den nya regeringen satsa på 24 000 nya utbildningsplatser under 2016. Det berör högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux.

Lärarförbundet tycker att ett kunskapslyft är bra. Men redan idag är det svårt att rekrytera behöriga lärare till komvux, och med utökade platser ställs detta på sin spets.

- Nu är det viktigt att regeringen inser svårigheterna i att rekrytera behöriga lärare till komvux. Vill man utöka antalet utbildningsplatser på komvux måste man också ta itu med lärarkrisen, annars går ekvationen inte ihop, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Enligt Stefan Löfven ska de nya utbildningsplatserna vara permanenta, inte tillfälliga.

  • Skapad 2014-10-22
Frågor & Svar