Lärarförbundet
Bli medlem

Satsa på rätt saker utbildningsutskottet!

Riksdagen har klubbat budgeten för 2019. Men då det saknas en regering så är det upp till utbildningsutskottet att fördela pengarna till olika områden. Lärarförbundet kräver nu, bland annat, finansiering för uppbyggnad och införande av ett professionsprogram för lärare och skolledare.

Riksdagen har beslutat om budgetramar för 2019, men eftersom det saknas en riktig regering är det nu upp till utbildningsutskottet att fördela resurserna till olika områden. Lärarförbundet kräver att utskottet omfördelar de resurser som är möjliga till fyra områden. Bland annat behövs finansiering för uppbyggnad och införande av ett professionsprogram för lärare och skolledare. Det behöver också göras en satsning på mer praktiknära skolforskning samt fortsatt resursförstärkning inom förskola och skola.

Lärarförbundet vill därför se följande satsningar inom den befintliga ramen:

 1. 100 miljoner avsätts för att starta uppbyggnaden och införandet av professionsprogram för lärare och skolledare. Ett nytt utgiftsområde (01:22) skapas.
 2. 100 miljoner avsätts sammantaget till Skolforskningsinstitutet för att skapa möjligheter för mer praktiknära skolforskning.
 3. 140 miljoner avsätts för minskade barngrupper.
 4. 175 miljoner avsätts för att utöka satsningen på statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Därutöver ska de redan planerade satsningarna på utbyggnad av högskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola genomföras.

Lärarförbundet vill också att riksdagen ska göra ett tillkännagivande som innebär att lärares och skolledares arbetsbelastning ska minska samt att det ska göras en genomgång av skolans styrning som leder till en mer tillitsbaserad styrning av verksamheten.

Lärarförbundet ser att riksdagens avsatta resurser för området är otillräckliga och räcker inte till alla satsningar som behöver göras. Det finns stora behov av investeringar i utbildningsväsendet de kommande åren. Till exempel behövs ekonomiska satsningar på:

 • Resursförstärkning inom hela utbildningssektorn för att kunna minska lärares arbetsbelastning genom ex. olika stödfunktioner och fler utbildade kollegor
 • Resursförstärkningar som ökar likvärdigheten i skolsystemet
 • Uppbyggnad av professionsprogram
 • Fortsatta lönesatsningar på lärare
 • Resursförstärkning av lärarutbildningen för att få till mer lärarledd undervisning

Kommentarer:

Mikael
Mikael Göransson

Allt fler kommuner satsar på distansutbildning i grundskolan. Vilken inställning har lärarförbundet till detta?

 • Skapad 2019-01-23 12:35
Mikael

Om Mikael Göransson

Skriv en kort presentation om dig själv.

Anonym
Anonym
Svar till Mikael Göransson

Hej.
Idag är distansundervisning i grund- och gymnasieskolan inte tillåten enligt skollagen, men det finns undantag. Inom grundskolan bedrivs distansundervisning av Sofia Distans.
Det vi uttalat oss om är fjärrundervisning, menar du det?
https://www.lararforbundet.se/bloggar/ordforandebloggen-johanna-jaara-aastrand/fjarrundervisning-paa-bred-front-riskerar-skolans-kvalitet

// Robin, webbredaktionen Lärarförbundet

 • Skapad 2019-01-24 09:43
Cecilia
Cecilia Herrström

Jag undrar hur Lärarförbundet ställer sig till tankarna i budgeten angående förskoleklassens roll. Hörde nyss på radion att M och KD avsätter pengar för att arbeta mot en 10-årig grundskola med 4 år på lågstadiet. Det följer delas gamla tankar där vi förskollärare skall försvinna från skolan. Så nu behöver jag ert ställningstagande för mina vidare diskussioner.

 • Skapad 2018-12-16 12:49
Robin
Robin Velander
Svar till Cecilia Herrström

Lärarförbundet har länge drivit att förskoleklassen ska bli obligatorisk, vilket den nyligen har blivit. Förskoleklassen har en viktig roll i att vara en bro mellan förskola och grundskola och har också numera ett viktigt eget avsnitt i läroplanen. Lärarförbundet vill därför inte att förskoleklassen ska bli en del av lågstadiet. Du hittar vår politik för förskoleklass och grundskola här: https://www.lararforbundet.se/artiklar/lararforbundets-politik-for-grundskola-och-forskoleklass

Och här är en blogg från förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand på temat här: https://www.lararforbundet.se/bloggar/ordforandebloggen-johanna-jaara-aastrand/forskollararna-sjalvklar-expertis-i-forskoleklassen-3adae744-4403-49e2-80aa-bef5aaa58c67

 • Skapad 2018-12-18 09:50

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här