Lärarförbundet
Bli medlem

Satsa på nyanlända lärare för att minska lärarbristen

Ett snabbspår har införts för att nyanlända lärares väg till lärarlegitimation och anställning ska kortas. Det är en bra insats, men mer behöver göras. Till exempel behöver ULV bli en permanent lösning.

För att nyanlända lärare snabbare ska komma ut och kunna arbeta som behöriga lärare i svenska skolor har det införts ett snabbspår för lärare. Tanken är att vägen till lärarlegitimation och anställning ska kortas. Ambitionen är att få ett sammanhållet system som möter den nyaanlända läraren. Validering, komplettering, praktik och etablering ska hänga samman.

ULV måste bli permanent

Sedan 2007 har lärare med utländsk lärarexamen möjlighet att läsa till en kompletteringsutbildning inom ramen för Utländska lärares vidarutbildning, ULV. Studenten får en individuell studieplan med anpassad studietakt.

ULV är ett regeringsuppdrag - ett slags utbildning i projektform. Lärarförbundet vill att verksamheten blir permanent för att kunna ges bättre möjligheter i sin planering.

Handledare ska ha rätt villkor

Lärare som handleder nyanlända lärare på praktik måste ges rätt villkor. På kommunnivå måste det finnas samordning och kompetensutveckling som ger lärarna de verktyg och det stöd som rollen som handledare kräver.

Lärarförbundet anser:

  • Att nyanlända lärare som går utbildning för att jobba i Sverige ska få bra praktik och VFU. Detta kan ske genom att huvudmännen genom partssamverkan skapar väl fungerande handledarorganisatoner.
  • Att utländska lärares vidarutbilding, ULV, ges permanenta villkor.
  • Att snabbspåret till lärare utvärderas och eventuella justeringar genomförs.

Det finns mycket saker som skulle kunna göras på nationell och kommunal nivå för att alla lärare och förskollärare ska få de bästa förutsättningarna för att möta nyanlända barn och elever. Du kan läsa mer om vad Lärarförbundet tycker om det här.

  • Skapad 2016-05-19
Frågor & Svar