Lärarförbundet
Bli medlem

Satsa på förstelärare inom SFI och vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för integrationen av nyanlända.​ Men lärarbristen inom vuxenutbildning och SFI är stor. För att locka fler lärare behövs bättre villkor och högre status. Det kan lösas bland annat genom att satsa på förstelärartjänster i vuxenutbildningen.

Lärarförbundet har länge varnat för att bristen på SFI-lärare kommer att öka, vilket även SVD Näringsliv rapporterade om den 8 april.

Lärarförbundet har tagit en integrationspolitik. Den innehåller många förslag på vad som skulle kunna göras för att få en bättre integration i Sverige. Förslagen finns på nationell nivå och i kommunen. Vi har valt att dela upp politiken i flera undergrupper beroende på bland annat skolform. Här kan du läsa våra förslag för hur vuxenutbildningen och SFI ännu bättre kan bidra till integrationen.

Just nu genomgår Komvux och yrkesvux stora förändringar - SFI blir en del av komvux och rätten för vuxna att läsa behörighetsgivande kurser. Det skapas fler utbildningsplatser genom ett nytt kunskapslyft. Det här är förändringar som är efterfrågade och välkomnande, men det kräver fler lärare. Eftersom vi just nu har lärarbrist i Sverige så skapar det stora utmaningar.

SFI har stora utmaningar

Även utbildningen i svenska för invandrare, SFI, står inför stora utmaningar. Under 2016 kommer närmare 150 000 studerande vara inskrivna i SFI.

I dag arbetar cirka 3 400 personer med undervisning inom SFI. För att möta det ökade behovet behövs drygt 2 000 fler heltidstjänster än i dag. Det innebär ett examinationsbehov på 2 500 lärare, enligt Regeringskansliets beräkningar. Lärarbristen inom SFI är således en jättestor fråga för vuxenutbildningen och SFI.

Bara 39 procent har lärarlegitimation

Det är också inom SFI som lärare har det största antalet elever per lärare. 2014/15 gick det 26,1 elever per heltidstjänstgörande lärare.

Av de 3 400 personer som arbetar med SFI är knappt 39 procent legitimerade och behöriga SFI-lärare. Det är en låg andel jämfört med andra skolformer. I grundskolan är 73 procent legitimerade och i gymnasieskolan och vuxenutbildning 79 procent, beräknat på heltidstjänster.

För att möta upp det här måste villkoren och statusen för lärare inom vuxenutbildningen förbättras. Lärarbristen kräver satsningar på behörighetsgivande kompetensutbildning och att införa karriärtjänster som förstelärare och lektorer inom vuxenubildningen.

Goda villkor för att utbilda sig

Det måste också finnas goda villkor för att redan behöriga lärare ska komplettera sin utbildning för att bli SFI-lärare. I dag krävs det 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk för att en redan behörig lärare ska kunna bli behörig även som SFI-lärare.

Även folkhögskolan kan vara med och möta de här behoven. Fler folkhögskolor borde därför ges förutsättningar för att erbjuda SFI-undervisning. Det viktigaste för att det ska ske är att satsa på kompetensutveckling för lärare på folkhögskolan.

Lärarförbundet anser:

  • Fler förstelärare- och lektorstjänster ska skapas inom vuxenutbildningen.
  • Kompetensutvecklingsinsatser så att fler lärare blir legitimerade inom vuxenutbildningen.
  • Att studie- och yrkesvägledning får förutsättningar för att kunna vägleda elever vidare mot vidare studier eller yrkeslivet.
  • Att folkhögskolan ska få förutsättningar att bedriva SFI-utbildning.
  • Att folkhögskolan ska finnas med i den centrala samordningsfunktionen som Lärarförbundet vill se i varje kommun.

Det finns mycket saker som skulle kunna göras på nationell och kommunal nivå för att alla lärare och förskollärare ska få de bästa förutsättningarna för att möta nyanlända barn och elever. Du kan läsa mer om vad Lärarförbundet tycker om det här.

Vill du få tips på vad du som förskollärare ska tänkta på när du träffar och jobbar med nyanlända barn? Här får du tips och länkar där du kan läsa mer.

Kommentarer:

Anna
Anna Wilund

Jag saknar i det ni anser att ni även arbetar för att vuxenutbildningen ska omfattas av de extra lönesatsningarna staten gör på lärare. Det kommer att bli svårt att motivera lärare i ex grundskolan att utbilda sig och byta verksamhet om lönerna i vuxenutbildningen börjar släpa efter.

  • Skapad 2016-04-21 13:38
Anna

Om Anna Wilund

Jag är legitimerad SVA lärare till och med grundnivå i vuxenutbildningen. Just nu arbetar jag på Vuxenutbildningen i Gävle som rektor. Jag är kursledare för FIA och seminarieledare för Lärares Yrkesetik.

Anna-Karin
Anna-Karin Rosvall
Svar till Anna Wilund

Hej Anna! Jag förstår att vi varit otydliga att just den här texten handlar om Lärarförbundets integrationspolitik och därför inte berör tex lönesatsningar. Det skriver jag även till Hanna ovan. Det är som ni båda säger såklart något vi driver.
Hälsar Anna-Karin Rosvall, webbredaktör

  • Skapad 2016-05-20 14:18
Anna-Karin

Om Anna-Karin Rosvall

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör på Lärarförbundets kommunikationsavdelning

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar