Lärarförbundet
Bli medlem

Satsa på förskoleklassen - villkoren för lärarna måste bli bättre

-Det är ett naturligt steg att göra förskoleklassen till starten på den obligatoriska skolan, med nuvarande pedagogik och arbetssätt med leken som bas, säger Eva-Lis Sirén.

-Det är ett naturligt steg att göra förskoleklassen till starten på den obligatoriska skolan, med nuvarande pedagogik och arbetssätt med leken som bas, säger Eva-Lis Sirén.

7 av 10 lärare i förskoleklassen upplever att de inte har tillräcklig tid för planering. Det visar en färsk rapport från Lärarförbundet. -Förskoleklassen är en väldigt viktig bro mellan förskolan och grundskolan, säger Eva-Lis Sirén till UR:s radioprogram Skolministeriet.

Lärarförbundet har frågat lärarna i förskoleklass hur de upplever förskoleklassen och om de upplever att de har tillräckligt med tid att planera verksamheten på ett sätt som de vill. Svaren är nedslående. Nästan 70 procent av lärarna säger att de har för lite tid och 20 procent att de inte har någon tid alls till planering.

-Att arbetsbelastningen har ökat bland alla lärargrupper de senaste fem åren är tydligt i mätning efter mätning. Ofta handlar det om frustration över att inte få möjlighet att ägna tid åt läraruppdraget. Arbetsmängden är för stor och det går ut över tiden för att planera det pedagogiska arbetet. Så är det även för lärare i förskoleklass, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

En annan konsekvens är att det blir ett bristande samarbete med grundskolans lärare.

Obligatorisk förskoleklass

En annan viktig åtgärd för att satsa på förskoleklassen är att göra den obligatorisk.

-Det är ett naturligt steg att göra förskoleklassen till starten på den obligatoriska skolan, med nuvarande pedagogik och arbetssätt med leken som bas. Redan idag går 96 procent av sexåringarna i förskoleklass. Det blir det än mer bekymmersamt för de barn som inte får tillgång till förskoleklassen, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet kräver även att staten tydliggör förskoleklassens uppdrag och betydelse.

-Sen måste huvudmännen satsa mer, säger Eva-Lis Sirén.

Skolministeriet är ett radioprogram om skolans värld och görs av Utbildningsradion, UR. I programmet granskas och diskuteras skolfrågorna ur ett aktuellt perspektiv.

Du kan lyssna på programmet på UR Play när du vill.

  • Skapad 2013-04-25
  • Uppdaterad 2014-03-05
Frågor & Svar