Lärarförbundet
Bli medlem

Särskild pensionsregel för kommun- och landstingsanställda

Om du har haft flera olika arbetsgivare med olika pensionsavtal så får du din framtida pension från flera utbetalare. För dig som är kommun- eller landstingsanställd finns en samordningsregel, som du själv måste bevaka, som kan ge dig högre pension.

Kommun- eller landstingsanställd

Var du anställd i kommun eller landsting/region någon gång före 1998, och har kommit tillbaka till en kommunal anställning efter 1998? Då kanske du omfattas av en garantiregel som kan förbättra din pension. Det är du själv som måste meddela din arbetsgivare detta.

Gäller det dig?

För att omfattas av överenskommelsen i pensionsavtalet PÖK 06 och ha möjlighet till en bättre pension ska du...

  1. inte ha varit anställd i kommun eller landsting/region över årsskiftet 1997/1998 och samtidigt
  2. ha haft en pensionsgrundande anställning i kommun eller landsting någon gång före 1998, och få en ny sådan anställning senast den 31 december 2010.

Högre pension?

Om du uppfyller kriterierna, och meddelar din arbetsgivare senast vid ansökan om pension att du haft en tidigare kommunal anställning, ska den kommunala pensionsrätt du tidigare tjänat in värdesäkras. Det betyder att din pension blir högre än den annars skulle ha varit.

Gör så här!
1. Gå till din arbetsgivare (personalavdelningen) och meddela att du haft en tidigare kommunal anställning, och därför omfattas av regeln PÖK 06.
2. Begär en bekräftelse på att arbetsgivaren tagit emot din anmälan. Se bifogad pdf på denna sida. Arbetsgivaren är då skyldig att göra en ny beräkning av din pension.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här