Lärarförbundet
Bli medlem

"Massor händer samtidigt som mycket står still"

Corona slår mot de flesta delarna av skolväsendet. I högstadiet har många börjat rigga för distansundervisning, även om en sådan rekommendation inte kommit. Sarah Thorén, rektor på Frödingeskolan i Karlstad berättar hur de jobbar.

- Det är en konstig tid just nu, massor saker som händer samtidigt som mycket står still. Parallellt jobbar vi också med skolutveckling framåt för det kommer en tid efter coronakrisen, säger Sarah Thorén, som är ledamot i Lärarförbundet Skolledares styrelse och rektor på Frödingeskolan i Karlstad - en grundskolan för årskurs 4 till 9.


Vi har gjort en del förändringar, bland annat så börjar alla elever en halvtimme senare än vanligt så att vi hinner stämma av varje morgon hur många lärare vi har på plats och hur vi löser varje dag. Vi har också minskat antalet fysiska möten och kör mycket digitalt.


Krisen har medfört flera problem som måste lösas. Framförallt sådant som rör likvärdighet, men också hur verksamheten ska bedrivas med många sjuka:

- Förutom den stora frånvaron bland elever så finns det ju en oro för eleverna i behov av särskilt stöd, behovet kvarstår och vi behöver tänka i nya banor för att möta det. Klart det också är ett problem när skola och vårdnadshavare bedömer ett barns symtom olika. Ett annat problem är så klart när man själv drabbas av snuva och får jobba hemifrån ett par dagar fast man verkligen behövs på jobbet.


Sarah säger att hon försöker befinna sig på skolan så mycket som möjligt, för att finnas på plats och kunna ta om hand den oro som finns hos såväl elever som personal:


- Jag ha bokat av i stort sett alla möten och försöker vara på skolan så mycket som möjligt. Eleverna har mycket oro och frågor som de gärna stämmer av med rektor.

Slutligen poängterar Sarah att hon får väldigt bra stöd från sin huvudman i det svåra läget.

- Jag har jättebra stöd från huvudman både med information, support för att klara utmaningar med t ex det digitala. Vi får mycket uppmuntran och pepp. Även våra chefer är väldigt tillgängliga och skapar en trygghet i rektorsgruppen som så klart genomsyrar hela verksamheten.

Åter till: Lärare och skolledare berättar om corona

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här